Hälsa & beteende

Streptokocker grupp G

2007-05-08 18:46 #0 av: yahtzeecats

Hej! Hoppas att framöver få tid över och tillräcklig kunskap för att skriva en lättfattlig artikel om denna bakterieinfektion, som verkar fått stor uppmärksamhet världen över hos kattuppfödare av alla raser framför allt det sista året. I Sverige är (tyvärr!!) ytterst lite känt hos veterinärer och även SVA och SLU om detta. Men t ex i Finland finns kattmedicinska centret Felina där man samlat en del kunskap om problem med fertilitet, aborter, och fading kittens inklusive plötslig kattungedöd relaterat till detta problem.

För den som redan nu vill läsa något om detta finns följande artiklar på engelska:

Av Dr Susan Little:
http://www.catvet.homestead.com/Strep.html

Av Marva Marrow, mångårig uppfödare av orientaler och balineser under stamnamn 7th Heaven:

De sistnämnda två artiklarna finns översatta till svenska och norska av olika uppfödare/rasringar, se t ex: http://www.rasekatter.no/articles/streptG.php

http://www.rexalliansen.com/Annat/phpBB2/viewtopic.php?t=286&sid=428bebaa1a798d3f64e20b9ef7710200

Genom att så lite är känt hos den svenska veterinärkåren så är min förhoppning att på detta sätt hjälpa till att sprida kunskap inom kategori IV.

/Joanna Dickinson, Yahtzee's siam 

Anmäl
2007-05-08 19:47 #1 av: Caelitus

Kjempeflott. Jeg leser alt jeg kan finne om slike ting.

Anmäl
2007-05-08 22:44 #2 av: Micare

Jag önskar så att vi hade en nyckelperson som Dr Susan Little DVM inom svensk vetrinärmedicin. Hon är helt enastående och definitivt min guru.

Jag ser fram emot din artikel. 

Hälsningar Ninni.

 

Anmäl
2007-05-09 01:23 #3 av: Celia

Tack Joanna Glad

Anmäl
2007-05-09 10:58 #4 av: yahtzeecats

Hej, jag uppfattar som att Bodil Ström på SLU (eller är det SVA hon är på nu? Jag lär mig aldrig :-) ) har ett gryende intresse av detta. Men eftersom g-streptokockern enligt ganska samstämmiga uppgifter är mycket svår isolera vid t ex obduktion av kattungar, så tror man inte på att den verkligen finns/kan vara dödsorsak till döda kattungar än så länge i Sverige. I en av artiklarna ovan skriver Dr Susan Withers, Australien, att hon lyckades bara när hon obducerade dödfödda kattungar som fortfarande var i sin fostersäck när de obducerades - fostersäcken erbjuder en steril omgivning. Istället kanske utlåtandet från en analys blir 'dödsorsak kan ej fastställas' även om okulär besiktning tyder på bakterieinfektion och andra orsaker som t ex viroser eller medfödda defekter kan uteslutas.

Ett annat problem vid obduktioner i Sverige är att man tydligen inte gör en klassificering av funna bakterier, även om bakterier hittas i rikliga mängder i analyserade organ, ifall de återfinns i blandkultur. Här är man van att om bakterieinfektion är dödsorsaken, så hittas denna bakterie i ren kultur - dvs den har vuxit sig stark och slagit ut andra bakterier helt. Men finska Felina, kattmedicinska specialister i Helsingfors, liksom andra källor bl a i Norge hävdar att man ser att g-streptokocker gärna 'öppnar upp' för andra bakterier som t ex e-coli, och i samverkan ställer de förmodligen till ännu mer. Det är alltså inte uteslutet att g-streptokockern är grundorsaken när man finner rikligt med bakterier i blandkultur. Men tyvärr avstår då t ex patologen på SVA från att artbestämma vilka bakterier man finner i blandkultur, och vilka antibiotika de är sensitiva/resistenta mot om man inte särskilt ber om detta.

 

Lite info som kan vara värdefull att diskutera med veterinär ifall någon tror sig drabbad av g-streptokocker.  

Anmäl
2007-05-09 12:34 #5 av: Micare

#4 Nu blir jag förvirrad; du skriver att g-streptokocker öppnar upp för bla e-coli. Är inte e-coli en typ av g-streptokock (vad man kallar g-strep på amerikansk engelska). Så tolkar jag Littles artikel, har jag fått allt om bakfoten?!

Bodil Ström Holst är en pärla (hon finns på både SLU och SVA :-)). 

Anmäl
2007-05-09 14:23 #6 av: Rovardotters
Mycket intressant information. Ska lägga det på minnet om jag eller någon annan uppfödare börjar få liknande problem någon gång - hoppas inte! Jag utgår ifrån att det är mycket smittsamt så att ett enstaka missöde kan inte förklaras med G-strep?
 
Jag känner till SVA:s sätt att karakterisera bakterier i ren kultur = infektion. Då har en bakterie fått totalt övertag, verkar vanligast med e.coli. Jag känner till en uppfödare som fick fading kittens där orsaken ansågs vara e.coli. När hon frågade vilken stam det var blev svaret att vad spelar det för roll, det är i ren kultur, dvs har slagit ut alla andra bakterier. De som hittas kan vara vanliga kroppsegna e.coli från tarmen. De har troligtvis fått hjälp av andra bakterier att ta över precis som du skriver. Antingen kommer de inifrån tarmen eller så har spridningen skett från anal till vagina och till kattungar. Det borde självklart krävas något mer än att de egna bakterierna plötsligt går till angrepp i den egna kroppen. Förutom G.strep och andra aggressiva bakterier så kan också utslagning av kroppens egna bakteriella skydd (pga medicinering, miljögifter, stress, miljögifter mm)  åstadkomma en vandring av kroppsegna men också främmande bakterier i kroppen genom tarmen, bakterier tränger sig genom tarmväggen och invaderar organ i kroppen på ställen där de inte hör hemma. De gör då förstås stor och allvarlig skada.
 
Ett starkt immunförsvar är nyckeln till mycket, men ibland behövs verkligen olika sorts antibiotika. Jag läste på rexalliansens sida (din länk) och vad jag förstås så är g.strep resistent mot allt annat än Antirobe. Jag läst i FASS om antirobe där det verksamma ämnet är klindamycin och hittade följande:

"Försiktighet

Partiell korsresistens har visats mellan klindamycin, erytromycin och makrolidantibiotika. Om resistens mot erytromycin påvisats bör även behandling med klindamycin undvikas."

Hittade detta om Erytromycin för människor när jag gjorde en fri googlesökning:

"Erytromycin är ett alternativt förstahandsmedel vid pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila psittaci eller Chlamydophila pneumoniae. Det är ett alternativt försthandsmedel vid kikhosta och vid verifierad uretrit eller salpingit orsakad av Chlamydia trachomatis."
Källa: Referensgruppen för Antibiotikafrågor organiseras gemensamt av Svenska Läkaresällskapet och Smittskyddsinstitutet. RAF's Metodgrupp, RAF-M, organiseras av Svenska Läkaresällskapets Föreningen för medicinsk mikrobiologi.

Det verkar dock inte finnas något preparat för djur i Sverige som innehåller detta verksamma ämne . Kanske förekommer det utomlands och att man använder preparaten ihop utan att veta om att man då man orsakar resistens och får enorma problem?

 


Anmäl
2007-05-09 14:43 #7 av: yahtzeecats

#5 Hej, det är olika sorters bakterier. Jag fann en bra beskrivning av olika bakterietypers indelning på denna länk:

 http://www.pfizer.se/default____7407.aspx

 som kan vara ett stöd när man ska läsa om t ex olika antibiotikas verkningsområde på djur-Fass.

Anmäl
2007-05-09 15:00 #8 av: yahtzeecats

#6 Det verkar ibland kunna röra sig om enstaka fall i katterier, det står ingenting om smittvägar men kärnan till infektionen verkar vara att en stam av streptokocker grupp G infekterar en honkatts vagina, så jag tänker att en smittväg förmodligen är via hankattens könsorgan vid parning. Så om flera honor paras med samma hane kan ju denna infektion verkar drabba ett helt katteri. Jag saknar information om det kan smitta vid annan typ av kontakt. I vaginan hänger sig denna bakterie kvar som en låggradig infektion. Inget märks på någon vuxen katt i regel. Det som är gemensamt är att de verkar vara i finfin kondition, blodvärden u.a. etc. Marva Marrow t ex gjorde oändliga rader med sådana tester som inte gav mer info. En fråga som jag funderar på är om man skulle bli klokare av odling på vaginafloran. Streptokocker finns ju normalt hos både hankatters och honkatters könsorgan.

Susan Little påpekar, liksom finska Felina, att det ofta rör sig om förstagångshonor som drabbas av dödlighet hos kattungar pga detta, liksom att dödligheten verkar störst den första tiden när katteriet drabbas men avta med tiden.  Tydligen verkar risken avta vid kommande kullar för drabbade honor men det framgår inte av informationen om sådana honor också behandlats förebyggande på grund av risken. Säkert kan immunförsvarsrelaterade problem spela in men i flera fall som finns beskrivna i de olika artiklarna rör det sig om honkatter som tidigare haft stora, problemfria kullar, så det behöver inte vara honkatter med genetiskt nedsatt immunförsvar som drabbas.

Bakterien ligger kvar i vaginan och verkar vara extremt svår att medicinera bort. Susan Little rekommenderar att honan ges en injektion inför förlossning av en speciell antibiotika (benzathine and procaine penicillin G), dessa komponenter verkar om jag förstår Fass rätt finnas i Sverige men enbart för häst/ko/svin. Injektionen syftar till att 'trycka ner' infektionen inför det att kattungarna ska passera ut genom vaginan och de första dagarna efteråt då honan kan infektera ungarna t ex via icke-läkt navelsträng med sin saliv. Likaså kan ungarna få en sådan injektion. (Se Susan Little's artikel). Men hela medicineringen som både Susan L och Marva M rekommenderar (lite skilda rekommendationer) går ut på att mildra effekterna under en begränsad tid, inte bota - verkar vara svårt bli av med denna vaginala infektion.

Marva Marrow rekommenderar Antirob-behandling om kattungar insjuknar. Susan Little rekommenderar: "enrofloxacin [Baytril] 5 mg/kg plus cephalexin [Keflex] 22 mg/kg, once daily if under 2 weeks of age".

 

Anmäl
2007-05-09 17:50 #9 av: SacredSouls
antimikrobielle20midler.pdf

Kjempe flott Joanna.

Jeg legger inn en fil som viser virkestoff->Preparatnavn på de vanligste antimikrobielle midler som er benyttet av veterinærer.Den synes jeg er veldig oversiktlig og lett å forstå.

 

Anmäl
2008-09-10 13:12 #10 av: Mockfjardingen

Jag satt och kikade tillbaka i gamla trådar och hittade denna som jag tycker är väldigt intressant!

Tycker den är värd att tas upp på nytt och kanske har ni som verkar ha fördjupat er i denna fråga något nytt att komma med??

Är det någon som har några fler erfarenheter eller nya rön?

Anmäl
2008-09-11 00:50 #11 av: yahtzeecats

Jo, en del nya rön har jag snappat upp. Om kattungar diagnosticeras snabbt (symptom är utebliven viktuppgång, eller t o m viktminskning, och därefter tecken på tappad matlust och allmän försvagning) och får behandling så är Dalacin (clindamycin) ett mycket verkningsfullt antibiotika mot denna bakterietyp som lär ge snabb förbättring.

Då sjukdomsförloppet kan ske bara på ett par timmar så verkar det vara viktigt med *mycket* snabbt insatt behandling.

Inga biverkningar av typen diarréer verkar förekomma hos kattungar som fått sådan antibiotikabehandling.

Inte entydigt att förebyggande behandling av föräldrarna vid t ex parning, eller inför förlossning, hjälper däremot. En del uppfödare menar det, för andra har det inte fungerat.

 

Anmäl
2010-03-20 12:06 #12 av: Illyria

Jag puttar upp denna mycket läsvärda tråd.

Anmäl
2010-09-20 05:57 #13 av: LeS83

Hej!

Jag har precis läst artikeln om dessa G-streptococker och måste säga att jag är orolig över min kull.

För en vecka sendan fick jag min första ragdollkull och allting verkade bra efter förlossningen.

Jag märkte att en av de 4 kattungarna inte diade som den skulle trots att den var den mest pigga och rörliga efter förlossningen. Då den inte hade gått upp i vikt senare på kvällen bestämde jag mig för att handmata.

De två första dagarna gick det bra och lillan sög på nappflaskan men på dag 4 efter förlossningen märkte jag att hon var mycket slöare och sög inte längre på nappflaskan! Två timmar efter dog hon. Hon hade rosslande ljud när hon andades och hon hade fått mjölk så jag antog att hon hade varit för svag för att svälja och fått det i lungorna istället.

Nu läste jag på artikeln att det var 10 dagars bebisar som hade dött, uppfödaren hade då sett att kattungarna hade fått snor.

En av de tre kattungar som är kvar, började nysa 4 dagar efter förslossnigen, den nyser fortfarande (de är nu 1 vecka gamla) men diar och går upp i vikt som den ska. Den nysande bebisen har inte grönt snor.  Alla 3 kvarvarande verkar må toppen.

Bör jag oroa mig??

Anmäl
2010-09-20 12:32 #14 av: yahtzeecats

Hej #13, du bör väga kattungarna var 4-6 timme. Står de plötsligt still i vikt en dag trots att de verkar dia bra, så är det det första tecknet på infekktionen. De måste då få rätt sorts antibiotika snabbt. När de väl blivit sjuka så går det tyvärr väldigt snabbt utför, det kan gå illa bara på någon timme precis som du beskriver med det stackars syskonet :-o

Antibiotikan de behöver ska innehålla clindamycin (t ex Dalacin eller Antirob). Tyvärr är det VÄLDIGT svårt att hitta veterinärer som alls tror på att kattungarna kan ha denna sjukdom och än mindre att de kan behandlas med denna antibiotika. Om man tar prover eller gör obduktion så tar det ju någon vecka (minst) att få svar och då är det alldeles för sent ifall syskonen insjuknar under tiden. Det man kan göra är att tjata på sin vet och visa artiklarna från USA t ex. Och hålla tummarna att de är villiga att pröva.

Håller tummarna massor att dina bebisar håller sig friska och fina, behöver ju inte alls vara detta!

Anmäl
2010-09-20 14:48 #15 av: kalindas

Min veterinär ansåg att det inte ens fanns något som hette G-strep men fick tillsist utskrivet Clindabuc (tror det stavas så) och då försvann Skatans flytningar som inte Synoulox bet på...

#13
Håller tummarna att dina bebisar kryar på sig!

Anmäl
2010-09-20 16:33 #16 av: Attacks

#15 Tror dyrlegen din må oppdatere seg litt Flört

Anmäl
2010-09-20 16:37 #17 av: kalindas

#16
Han är relativt nyutbildad, men gissar hund och kirurgi är hans intresse.
Har skickat honom länkar och info.

 

Anmäl
2010-09-20 16:40 #18 av: Attacks

#17 G-strep kan også hunder få. Får håpe han er en dyrlege som tar inmot litt ny lærdom:-)

 

Anmäl
2010-09-20 18:55 #19 av: LeS83

ok, jag har mejlat hon som skrev artikeln och enligt henne verkar det som att jag inte har drabbarts av g-streptococker. Däremot nyser en av kattungarna mer ocm mer, den har dock klar snor runt näsan, inget grönt eller så.

Vad ska jag göra? Jag bör behandla detta men med vad?

tacksam för hjälo OMGÅENDE!

Anmäl
2010-09-20 19:25 #20 av: kalindas

#19
Finns olika typer av kattsnuva också.

Anmäl
2010-09-20 19:28 #21 av: LeS83

#20 Ok, jag känner mig hjälplös..bör jag göra nåt eller bara vänta?

Anmäl
2010-09-20 19:37 #22 av: kalindas

#21
Skulle nog prata med veterinär.

Anmäl
2011-10-11 14:57 #23 av: kalindas

putt

 

Anmäl
2012-03-13 11:04 #24 av: MalinL

Detta kan ju även finnas hos människor (fast då heter det B streptokocker eller GBS): http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Grupp-B-streptokocker/

Det är synd att så få veterinärer är medvetna om det här problemet med tanke på hur vanligt det är och hur det verkar sprida ut sig alltmer.

Anmäl
2012-03-13 12:56 #25 av: kalindas

#24
Har tagit upp detta med min veterinär och även skickat info. Han menar att det inte finns nåt som kallas G-strep.Skrikandes Ändå finns det bevisligen...

Får bråka med honom igen att han kanske bör läsa på.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.