2016-09-01 04:00 #0 av: NatasjaHemby

Genetik kan verka invecklat och komplicerat för den oinvigda. Det är i och för sig sant att genetik är ett stort ämne och att det tar tid att lära sig hur allt hänger ihop. Men med hjälp av några grundläggande begrepp är det inte svårt att få förståelse för genetisk nedärvning. I denna artikelserie ligger fokus på genetiken bakom katters färger och i första delen beskrivs kort några begrepp som kommer att användas i följande artiklar.

Kromosomer
Alla tamkatter, oavsett ras, har normalt 38 kromosomer eller 19 kromosompar. Ett av dessa par utgör könskromosomerna och till skillnad från de andra paren är dessa två kromosomer inte identiska. Den kvinnliga könskromosomen kallas X-kromosom och den manliga kallas Y-kromosom. En hankatts könskromosomer betecknas XY och en honkatts XX. Kattungen får en genuppsättning från sin mamma och en från sin pappa. En del gener nedärvs på könskromosomen och detta kallas då könsbunden nedärvning. Nedärvning som inte sker på könskromosomerna kallas autosomal nedärvning.

Korsningsschema för könskromosomer.

Dominanta och recessiva anlag
Genetiska anlag kan vara antingen dominanta eller recessiva. Om en katt har två olika anlag för samma faktor så är det alltid det dominanta anlaget som syns. Ett recessivt anlag måste finnas i dubbel upplaga för att synas. Som exempel kan vi ta anlagen för lång respektive kort päls. Om vi har en katt med ett anlag för lång päls och ett anlag för kort päls blir denna korthårig, eftersom anlaget för lång päls är recessivt. En orientalisk katt med två anlag för lång päls blir däremot långhårig. En liten parentes är att en katt med ett anlag för lång päls och ett anlag för kort päls inom de orientaliska raserna kallas för variant. 

Om föräldrarnas recessiva anlag är okända kan ungarnas färger bli roliga överraskningar.

Homozygota och heterozygota anlag
Homo betyder lika och en katt med homozygota anlag för en faktor har två likadana anlag. En katt med två anlag för PRA har homozygota anlag för denna sjukdom. Hetero betyder olika och en katt med ett anlag för PRA och ett anlag utan har heterozygota anlag för PRA. Varianterna som jag nämnde här ovan har alltså heterozygota anlag för pälslängden.

Nedärvning
Parar man två korthåriga katter som har vars en gen för lång päls, varianter, så får de rent statistiskt 25% långhåriga avkommor, 25% korthåriga avkommor med två anlag för kort päls och 50% varianter. Parar man två långhåriga katter kan man enbart få långhåriga avkommor, eftersom båda föräldrarna måste ha dubbla anlag för lång päls för att kunna vara långhåriga. Parar man en korthårig katt utan anlag för lång päls med en variant får man enbart korthåriga katter, där 50% är varianter och 50% inte bär på anlaget för lång päls. För att enkelt räkna ut utfallet på en parning kan man använda sig av så kallade korsningsscheman.

Korsningsschema för pälslängd. K=gen för kort päls, L= gen för lång päls.

Genotyp, fenotyp och mutationer
Genotyp är kattens genetiska typ, det vill säga den genuppsättning som vi finner i kattens DNA. Fenotypen är den yttre typen, det vi ser med blotta ögat. Fenotypen påverkas av både kattens genetiska uppsättning, miljön och eventuella mutationer. Ett exempel är färgen choklad, som kan visa sig i både mörkare och ljusare nyanser. Kattens fenotyp kan alltså vara ljus choklad eller mörk choklad. Alla chokladfärgade katter bär dock på dubbla anlag för choklad och deras genotyp är choklad, utan skillnad för olika nyanser. När embryot av en kattunge bildas skapar varje gen en exakta kopia av sig själv. Ibland skadas en cell under nybildningen och denna nya cell kallas då muterad. Mutationer är ofta negativa, men kan också vara intressanta för oss uppfödare i skapandet av nya raser. Exempel på en mutation är den gen som gör att maskade katter är starkare pigmenterade på de kroppsdelar som är mer utstickande och som därmed utsätts för mer kyla.

Två genetiskt korthåriga kattungar med något olika pälslängd.

DNA-tester
För de som vill testa sina katter mot en genetiskt bunden sjukdom, se om deras avelskatt är heterozygot bärare av ett visst färganlag eller har svårt att avgöra vilken färg deras katt har finns det några olika tester att ta till hjälp. En del anlag går att testa med blodprov, men det vanligaste är att ta ett salivprov genom att gnida en bomullspinne mot kattens tandkött. Detta skickas sedan in till något av de laboratorier världen över som utför dessa tester. Inom de orientaliska raserna är det ett måste att testa sina avelsdjur mot den genetiska ögonsjukdomen PRA, såvida inte kattens båda föräldrar är testade med negativt resultat. Det finns också tester för en mängd olika färganlag, exempelvis kan man få reda på om ens katt är heterozygot bärare av choklad, dillution, siamesmaskning eller kanel. Det finns också färganlag som vi ännu inte kan testa, som exempelvis silveranlaget.


Källor:
Ylva Stockelberg. 2007. Kattuppfödning - avel och genetik. Klippan: Tryck Ljungbergs tryckeri AB.
http://www.geneticcode.se/vad-ar-genotyp-och-fenotyp

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik

Följande artiklar i serien:
Alla katter är röda eller svarta - genetik del 2
Dilution och dilute modifier - genetik del 3
Choklad och kanel - genetik del 4
Silver och smoke - genetik del 5
Agouti och non-agouti - genetik del 6