2015-10-22 15:33 #0 av: myran1101

Hej! Jag läser pawpeds g1 och har valt siames som min projektras. Men jag har nu lite frågor jag har haft svårt att få svar på så jag hoppas ni kan hjälpa mig!

1/ När (ungefär, om exakt årtal inte går att fastställa) uppträdde den första katten av denna ras i ditt land?

2/ I ditt land, är rasen liten, medelstor eller stor till numerären?

3/ Anser uppfödarna att det finns för få avelshanar att tillgå i ditt land?

4/ Importeras det många katter av denna ras till ditt land? Om ja, vilka länder kommer importerna huvudsakligen ifrån?

5/ Vad anser uppfödarna vara det viktigaste att arbeta med vad gäller hälsan i denna ras? Varför anser uppfödarna att detta är det mest allvarliga problemet?