2015-04-09 13:50 #0 av: S*Cupcakes

01.01.2016 kommer de nya kategoriindelningarna att träda i kraft.
Samtliga kategorier görs om och flera raser byter kategori.
Bland annat kommer vår egen kategori IV att se annorlunda ut då den inte bara kommer bestå av orientaliska raser längre, utan även kallas för "Orientalisk och elegant typ, hårlösa och rexar".

Kategori I (tävlande i färg)– EXO, PER, RAG, SBI, TUV

Kategori II (tävlande i grupp) – ACL, ACS, MCO, NEM, NFO, SIB, TUA

Kategori III (tung och mediumtyp från tidigare kategori III) – BEN, BML, BRI, BUR, CHA, CYM, EUR, KBL, KBS, KOR, MAN, MAU, OCI, SIN, SNO, SOK

Kategori IV (orientalisk och elegant typ, hårlösa och rexar) – ABY, BAL, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, SOM, SPH, SYL, SYS

Den här veckan tar vi och diskuterar detta. Det finns många som är emot, och många som är för. Kommer de mindre raserna i Kat. IV att försvinna i mängden nu, eller kommer det bli bättre?
Många har menat att det varit så enkelt i Kat. IV att vinna BIS att det här är bara toppen, andra är mindre positiva av olika anledningar. Det är alla de tankar, funderingar med mera som vi ska diskutera den här veckan.