2015-02-28 13:45 #0 av: Missannas

Siames- och Orientalgruppen inbjuder till årsmöte 4 april 2015

- I samband med Scandinavian Winner Show
Svenska Mässan i Göteborg (tid beroende på SW:s program).

Ordförande och sekreterare väljs för en tid på två år.
Två suppleanter väljs för en tid på ett år.

Valberedningen:
Förslag till valberedningen ska vara dem tillhanda senast 20/3
Birgitta Schmidt birgittaschmidt@telia.com
Eiwor Andersson eiwor.andersson@swipnet.se
Lo Hillarp lohillarp@yahoo.com

Motioner:
Skall vara sekreterare Ethel Henriksson tillhanda senast 20 /3
Ersbodavägen 200, 906 29 Umeå, tellasmar@hotmail.com

Anmälan:
SOG bjuder på ätbart så anmäl att du kommer senast 30/3 till tellasmar@hotmail.com

Välkomna!