Allmänt kattprat

Artikel om TriTrichomona Foteus

2014-11-28 06:26 #0 av: [SEQJOUZ]

Jag har för min klubbtidnings räkning samt önksan från veterinär skrivit en artikel om hur det var att upptäcka och hur jag behandlade parasiten TF som tre av mina katter var affekterade av 2013, Den vänder sig till Kattuppfödare, kattungeköpare och ni som har katter som sällskap. Denna artikel handlar BARA om min upplevelse, hur JAG känner och tycker, men det finns även lite mattnyttigt om konsumentköpslagen/köplagen och tips och råd för att slippa hamna i dem gropar jag gjorde, MINA KATTER ÄR IDAG FRITESTADE OCH FRISKA OCH JAG FORTSÄTTER TA STICKPROV KONTINUERLIGT SOM ALLA UPPFöDARE GÖR MED RUTIN....jag har bitit i det sura äpplet och har lärt mig den hårda vägen att testa är A och O ;) ;)  här nedan kommer artikeln.

Anmäl
2014-11-28 06:46 #1 av: [SEQJOUZ]

Att upptäcka att ens katter har parasiten TriTrichomona Foteus...

När jag för sju år sedan köpte min första raskatt Hugo, en röd Balineshane visste jag föga vad det innebar att äga dessa katter och inte det stora ansvar som medföljer då jag skulle starta min uppfödning. Lagar och regler läste jag på, ordnade stamnamn och grävde ner mig i djupet av hur det var att ha fertil hane hemma och allt jag kunde komma över om dräktighet, parning val av rätt partners och givetvis hur man bäst föder upp och tar hand om kattungarna, att testa Fiv/Felv hade jag fått med mig att det var mycket viktigt!

Efter en parning fick jag nys om lite sådär i hemlighet att min hona kunde ha fått den smittsamma parasiten Giardia men allt skulle vara hemligt, så jag testade och det var negativt vilket jag öppet lämnade ut på min hemsida, och andra kattbloggar, det jag inte var inläst på var den andra parasiten TriTrichomonas Foteus som kan vara helt symtomfri men även ge svåra kräkningar och eller illaluktande diarrer och då framförallt hos kattungar och dem vuxna som har ett sämre immunförsvar, det kan även ge sekundär sjukdom då immunförsvaret är nedsatt såsom förkylningar och smitta efter utställningar och en allmänt nedsatthet som man som kattägare inte förstår varför det uppträder.

Alla mina katter i katteriet har varit friska och symtomfria, men i samband med en försäljning av min Orientalhane CeCe som skulle flytta till en annan uppfödare togs tester och alla utom TF visade negativt och jag kan tillägga att det var med viss skeptichism jag testade för TF då dem ju inte hade några som helst symtom, men tack vare en mycket envis kattungeköpare upptäckte jag att tre av sju testade katter bar på parasiten. 

CeCe testades via en veterinär och det var inget roligt samtal jag fick en eftermiddag på jobbet och det råd jag fick var att skänka bort alla mina katter om jag ville fortsätta med min avel och skaff nya, dem var ens inte säljbara...jag grät.

Dagen efter blev jag istället arg, kavlade upp skjortärmarna och bestämde mig för att ta fighten! jag googlade på internet och läste in mig på alla artiklar jag kunde finna, fick kontakt med två så otroligt fina och stöttande uppfödare som även dem gått igenom detta, jag kontaktade Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA och Eva Osterman Parasitolog och fick komma med i deras forskningsprogram om TF som dem utförde i samarbete med AGRIA.

Jag var öppen med och gick ut med att tre av mina katter hade testat positivt på TF och fick mycket fin respons på detta, ringde runt och kontaktade kattungeköpare för information och speciellt diskuterade jag med dem som avsåg att använda sin katt i avel. Jag är idag glad att jag varit försiktig med att ta för många kattungar på kort tid då flera av dem på kort och snabb tid kunnat föra smittan vidare. TriTrichomona Foteus kan över tid med sex  månader upp till 2 år läka ut av sig självt och man behöver inte som sällskapsägare behandla sina katter, men skall då vara restriktiv med vart man tar med dem och enligt veterinär avstå från utställningar och inte ta in nya katter under tiden. Jag avstod helt från att ta med mina katter på utställning under tiden för behandling då det finns risk för att sprida smittan samt är den affekterade kattens immunförsvar är nedsatt och den är mer mottaglig för dem smittor som kan förekomma på utställningarna.

Hur bestämde jag mig då för att behandla mina katter?

Från Australien finns ett mycket intressant forskningsprojekt om behandling av Giardia med ren Cocosolja, men inte för TF men då oljan har en mycket bra egenskap och ger en bra balans och miljö i mag och tarmkanalen var detta en självklarhet att ge alla mina katter med 1 ml två gånger om dagen i fyra veckor, dem affekterade katterna fick sedan 1 ml om dagen under hela tiden och jag ger än idag Cocosolja någon dag i veckan till alla katter och kattungar.

Jag började BARFA alla katter och då med så fettsnål föda som möjligt då parasiten älskar och gottar sig i fet mat och valet blev kalkon, ren och kyckling och givetvis balanserade jag upp födan med hjärta och inälvsmat som sig bör då katten är beroende av Taurin. Tanken var även att det skulle bli så lite avföring som möjligt i lådorna för att minska smittorisken, och det blev det, nästan obefintligt. När ens katt får parasiter det gäller det att titta på den i ett helhetsperspektiv för att behandlingen skall lyckas och då både på maten och att skapa en så stressfri miljö som möjligt.

Jag delade upp mina katter med en nätad dörr i mitten av huset, alla lådor skurades med såpa två gånger om dagen och innaför rummen där dem affekterade katterna fick bo hade jag skor och extra tröja att byta om med. Jag kan säga att det gick åt mycket tvål, såpa och handsprit.

Min tanke med ovanstående diet var att innan medicinering försvaga parasiten via en för den försämrad miljö i mag och tarm, då chansen för att den väntande medicinen Rinadozole lättare skulle verka och slå ut den och katterna skulle bli friska skulle vara större.

Medicinen Ronidazole skulle visa sig vara mycket svår för mig att få tag på och jag kan säga att samtliga veterinärer i den stad jag bor i nekade att skriva ut den till mig eller hjälpa mig så det var under flera månader ett mycket förtvivlat och låst läge där jag stod helt utan hjälp, men till slut fick jag tipset av en veterinär att vända mig till ett större djursjukhus, vilket jag gjorde och fick till slut medicinen utskriven. Tilläggas skall att Ronadizole är en mycket stark medicin som kräver stor försiktighet i hanteringen då den är starkt cancerframkallande för människan, det krävs handskar och god hygien vid all hantering och när man medicinerar sin katt och gör rent lådan.

Min medicin kom i kapslar med dosering 30 mg per kilo katt. Tips om att smuggla in Rinadozole förekommer men var inget allternativ för mig då man aldrig kan vara säker på att det vare sig är rätt medicinen eller styrkan i den stämmer och om katten blir sjuk av den gäller inga Försäkringar, det kan bli mycket höga veterinärkostnader och i värsta fall en död älskad vän, det är även strraffbart att smuggla in medicinen som är avsedd till Duvor.

Efter att ha behandlat mina affekterade katter i 14 dagar med Ronadizole fick dem vänta ytterligare 14 dagar innan nytt avföringsprov kunde sändas in till SVA detta visade vid första tillfället att parasiten var borta och även vid andra testtillfället och ni kan tänka er hur glad jag blev och CeCe som bott kvar hemma kunde nu flytta till sin nya matte som väntade på honom.

Att få en smitta eller parasit i sitt katteri eller att ens sällskapskatter visar positivt på tester är inget onormalt eller konstigt alla får någon gång sjukdom eller smitta/parasit, det som är viktigt är hur man tar ansvar för det och behandlar sina katter och informerar eventuella kattungeköpare och den man kan misstänka har fört smittan vidare och då utan att anklaga varandra utan för att hjälpas åt i behandlingen och stötta varandra. Viktigt är att man verkligen testar sina katter och då speciellt vi uppfödare, ingen kan efter uppvisade negativa tester var hundra procent säker på att ens katter inte är smittade, men har man testat så har man gjort så gott det går att få veta och att kattungarna man säljer inte smittar ner andra katter eller riskerar bli sjuka och i värsta fall bli avlivade i sviter av parasiten, det är mycket smärtsamt och även kostsamt för en kattungeköpare och är uppfödarens ansvar.

Vad har då varit jobbigast under hela denna resa som sträcker sig från oktober 2013 fram till början av maj 2014?

Jag upplever att veterinärer har en okunskap och ett ointresse kring denna parasit trots att den är mycket vanlig bland våra katter och mellan 30-50% av dem bär på parasiten och då skall ni även begrunda att denna siffra även gäller på våra utställningar, en ovilja att medicinera som i mångt och mycket bygger på okunskap och att det finns en kostnad att söka licens och beställa medicinen från USA eller England. Om vi var mer öppna och vågade prata om TF/Giardia skulle vi kunna hjälpa och stötta varandra och då även våga ställa krav på våra veterinärer. En veterinär jag var i kontakt med förstod helt plötsligt att TF kunde vara orskak till att en uppfödare ständigt hade problem med sjuka kattungar kull efter kull.

Kattungar under tolv veckor kan inte behandlas med Ronadozole, men ett alternativ är Flagyl som i väntan på medicinen kan dämpa symtom med svåra kräkningar och diarre.  Kattungen kan tillfälligt bli bra och öka i vikt, Flagyl trycker bara undan parasiten tillfälligt, men kan rädda livet på din katt/kattunge.

Om man testar positivt för TF måste alla katter hemma testas då inte alla får det, varför vet inte parasitologerna då den hos mig uppträdde hos starka individer inte dem svagaste och bara tre av sju var affekterade och i olika åldrar, annars är risken stor att en katt i gruppen bär smittan och förblir otestad och fortsätter smitta ner dem andra och det blir en rundgång av parasiten och man förstår inte varför katterna aldrig blir fria. En sak att begrunda är att doseringen som anges kan vara för låg och att en katt inte blir fri kan bero på det, i vissa fall anges att katten är kronisk bärare, men där har jag mina funderingar då veterinärerna idag inte vet tillräckligt mycket om parasiten.

Jag har så smått börjat testa om mina katter och har då börjat med den som skall lånas ut för parning och är en kattunge från den kull som föddes under tiden jag hade TF hemma, mamman var testad negativt och pappan positivt. Katten testade negativt via SVA. Alla testade katter dokumenteras och efter en tid har jag testat om alla, det är bra att ha koll och kontinuerligt testa, ett samlingsprov är ett billigt och bra alternativ. 

Hur skall vi då få bukt med parasiten, hur skall vi tänka, hur tänker dem utomlands?

Enda sättet enligt min åsikt att få bukt med TF och Giardia är att vi uppfödare testar våra vuxna katter samt katter som kommer in/ut i katteriet för parning eller dem vi köper in. Är alla vuxna individer negativa är kattungarna vi säljer också det och vi sprider inte parasiten vidare, att inte vilja veta eller att ens katter är symtomfria är inget argument.

eller...

Så struntar vi i det, slutar testa och släpper det fritt som dem gjort utomlands där det inte längre kan kontrolleras och katter med symtom behandlas jag förordrar det översta allternativet för katten och kattungar framförallt riskerar att dö i både TF och GIARDIA eller lever ett liv med ständiga sekundära sjukdomar som uppstår på grund av att parasiten försvagar deras immunförsvar.

Jag vill inte med denna artikel bestämma hur andra skall göra eller tycka utan så här rycker jag i och om TF och Giardia i mitt katteri och mina katter och dem avkommor jag säljer vidare till andra. Hur man som uppfödare agerar vill jag inte ställa mig över men om jag kan påverka och även stötta och hjälpa till så gör jag det gärna för det är inget att vara skamsen över och man är inte en sämre uppfödare eller kattägare för att ens katt får en parasit eller smittsam sjukdom utan det är hur man hanterar det som är det viktiga.

Det är du som kattungeköpare eller du som lånar katt till avel som bär ansvar för att fråga och ställa krav på att katten eller katteriets alla katter är testade sen är valet upp till dig. Man får alltid ett skriftligt svar från veterinären eller SVA som man kan få be att få en kopia av.

Så ni som har frågor och funderingar kring detta får mycket gärna kontakta mig och behöver någon hjälp och stöttning så tveka inte!  

Tips till dig som funderar på att testa din katt/katter?

Du kan välja mellan att via din veterinär lämna in ett träckprov på din katt, men ta först reda på om denne hjälper dig att skriva ut Ronidazole annars kan du få bekymmer och svårt att få medicinen och din affekterade katt behandlad, vänd dig till ett större djursjukhus som redan har Licens för medicinen eller kan skaffa den och kan ta hem den till dig. Har du via ditt Försäkringsbolag tecknat en "medicinförsäkring" gäller den bara om du testat din katt via veterinär annars ses det som egenvård och du får inte ersättning för medicinen som för en katt kan kosta mellan 1000-2000 kronor beroende av vikt och märke, för själva parasiten får man inte ersättning och Dolda felförsäkringen gäller inte för uppfödare. Om katten är sjuk och fått vård gäller givetvis din försäkring samt får du ersättning för själva testet om det är utfört via veterinär som även denne sänder till SVA, samma procedur men det tolkas olika.

Du kan som ett annat alternativ via SVA:s hemsida skriva ut en egenremiss som du sänder in via vanlig postgång och då med träckprov, svar får man oftast inom några dagar upp till en vecka är katten affekterad gäller ingen försäkring då detta alternativ räknas som egenvård och även medicineringen.

Det finns ett billigare alternativ till Ronidazole som inte kräver licens och som alla veterinärer kan skriva ut det heter Tinidazol och Fasigyn 500 mg till en kostnad av cirka 80 kronor per behandling och katt, den ges i 14 dagar och som jag fått information om hjälper mot TF då två katter nyligen testat negativt/inga spår av parasiten efter behandling och kan jag tillägga inte testade fritt efter behandling med den starkare medicinen Ronidazole.

Det är något dyrare att testa via veterinär men då gäller din Försäkring för medicin och för själva testet som då skall visa på att din katt är affekterad  och har symtom, om du skall testa flera katter och vill få ersättning för alla via ditt försäkringsbolag skall samtliga individuellt vara testade hos veterinär. 

Jag testade min första katt hos veterinär, men fick inte medicinen utskriven och hamnade i ett läge då en annan veterinär jag kontaktade ville att jag skulle testa om via dem då dem inte ville skriva ut medicinen eller skaffa licensen utan att dem själva lämnat in testet till SVA, där stod jag med ett svar på en affekterad katt utan medicin som ingen ville skriva ut, och med krav på att testa om. Ta reda på och fråga innan du testar hos veterinären!

Om du har nyligen inom en sex månaders period har köpt en kattunge eller vuxen katt av en uppfödare (inte själv är registrerad med stamnamn) skall denne ha upplyst dig om konsumnetköpslagen och om din katt blir sjuk skall uppfödaren kunna visa på att smittan/sjukdomen inte härör från dennes katteri, om så är fallet är det uppfödarens ansvar att stå för kostnaderna som krävs för att din katt blir frisk. Du har även 14 dagars ångerrätt av köpet då katten du köpt är en "vara". Läs noga på baksidan av köpekontraktet eller gå in på SVERAKs hemsida för mer information eller vänd dig till konsumentverket. Detta gäller alla som föder upp katter och säljer även Du som tar kullar med huskattungar. 

Lisa Prytz SE* Qjou´z Katteri

.

Anmäl
2014-11-28 10:19 #2 av: Liltith

Va bra skrivet! Oxå mkt positivt med tinidazolen och Fasigynet. Många får detta att låta som en dödssynd att få parasiterna men det du skrivet avdramatiserar det mkt. ALLA kan få det här utan att vara sämre än någon annan.

Anmäl
2014-11-28 11:43 #3 av: Hime

Mycket intressant och välskriven artikel Glad

Anmäl
2014-11-28 11:56 #4 av: [SEQJOUZ]

Tack båda för så fina kommentarer om artikeln 😊 jag funderade länge innan jag bestämde mig för att lägga ut den här, dels för att den inte skall tolkas negativ eller missuppfattas fel. Så det är skönt att ni tycker sen är positiv och kanske kan det hjälpa någon som hamnar i detta och som då är varmt välkommen att höra av sig om dem vill ha hjälp.

Tack Lisa

Anmäl
2014-11-28 17:18 #5 av: kalindas

Bra skrivet. :-)

Anmäl
2014-11-28 18:00 #6 av: [SEQJOUZ]

Tack Khalifa och du skall veta vad jag tänkt på dig under tiden jag hade TF och när jag skrev artikeln för Du om någon har försökt och ständigt påtalat vikten av att testa för TF 😉

Anmäl
2014-11-28 18:09 #7 av: MissMaven

Lisa, jag är väldigt glad att du lyckades bli av med TF. Ett litet tips - det vore kanske bra att ange referenser i artikeln.  Glad

Jag kan försöka bidra med lite till fakta, för att kompletera:

Kallpressad kokosolja hjälper mot giardia, inte mot TF. Den är bra för katter och människor överhuvudtaget. (studie om giardia: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=17146659 : “Dodecanoic acid appeared to induce trophozoite death by accumulating within the parasite cytoplasm resulting in rupture of the cell membrane.”)

Ronidazol botar inte alla katter, inte ens efter upprepade behandlingar.

Tinidazol botar inte alla heller (ännu färre än Ronidazol) och trycker ner symptom i vissa fall (samma med Ronidazol). man får negativa tester, men parasiten är inte borta.

Tinidazol, Ronidazol och Flagyl är besläktade mediciner. Farliga är de lika mycket, neurologiskt sett.

Katter som är testade negativt kan fortfarande bära på parasiten.
Vissa katter blir av med Tf snabbt själva, vissa inte ens med upprepade behandlingar med Ronidazole.

Kattungar är svåraste att bli av med TF, trots upprepade medicineringar. De har inte utvecklad magflora än som är kompetent nog att hjälpa till mot TF.

En del katter som är symptomfria men testade positivt kan leva i många år med andra katter och aldrig smitta dem. Inte alla är lika smitsamma, så klart och de som har kompetent tarmflora kan bli av med det fortare äben utan behandling.

Problemet med testet vi har idag, som är mycket pålitligt med att upptäcka parasitens DNA, är att det inte är kvantitativt, dvs det inte visar om katten har 12 protosoe i avföringen eller 10 000 000.

TF verkar ha blivit resistent i viss mån, enligt information jag fick från några svenska och utländska veterinärer; för några år sedan blev katter behandlade med 30mg/kg en gång per dag alla botade, det är absolut inte fallet idag. Det krävs upprepade behandlingar hos de allra flesta. Det kan finnas olika 'strains' av TF, vissa blir lätt av med det, vissa inte. Man har sett det hos giardia (en besläktad parasit), hos människor, en del har blivit resistenta mot Flagyl. Så, om någon säger till er - "TF var lätt att bli av med det, jag har haft det i min katteri och det gick bra att ta hand om det", behöver det inte stämma för dig och dina katter. Tyvärr.

En del uppfödare varken testar mot eller behandlar TF även om de vet att de har det. Jag tror att så många som hälften av raskatter i Sverige har eller har haft  TF och att det är här för att stanna. Det låter inte optimistiskt, tyvärr.

Problemet är också att de som är öppna med att de haft det och behandlat och har nu parasitfria katter får svårt med att sälja sina ungar ibland, medan vissa som inte nämner det, och har TF, säljer kattungar utan problem.

Det är viktigt att tänka på att TF inte dödar katter, och gör inte att de går ner i kondition (i princip, det kan finnas vissa undantag), men kan ge en del besvär hos vissa. Små kattungar kan bli uttorkade, så man måste ta hand om dem. Som sagt, TF dödar inte katter, men man måste ju hjälpa till och ta hand om de små om de får symptom.

För att minska symptom kan man ge RC Intense hairball mat (innehåller en slags fiber som skapar miljö som TF inte kan trivas i i tarmarna).  Man kan ge kallpressat kokosolja. Probiotika som FortiFlora och Prokolin hjälper till. Vissa har lyckats minska symptom med BARF.  TF äter fett, tänk på det; alla slags fett förutom laurinsyra (som finns i kallpressad kokosolja) gör att TF trivs bra. Så, fettsnål kost är bra mot TF också. Man ska dock absolut inte banta dräktiga katter, svagare individer och kattungar.

Jelena - Moderator & Medarbetare Siames IFokus

Anmäl
2014-11-28 19:48 #8 av: [SEQJOUZ]

Julen detta är ingen vetenskaplig artikel utan skriven direkt ur mitt minne hur det var att ha och hur jag botade mina katter från TF. Är man i these ras att fördjupa sig exempelvis om studien i Australien rekommenderar jag att man googlar efter den då den skall finnas. Jag har inte använt nån litteratur så tyvärr kan jag inte ge referenser ;) sen kan alla ha olika kunskap och syn och det är bra att man delger den ;

Katter kan dö i TF det var nära för en av mina om inte medicinen till Slut kommit hade jag fått ta bort honom och lite egen medicinering för att trycka tillbaka parasiten med, alla var bra i sina magar men en av dem fick till Slut kraftiga kräkningar och kunde inte äta mat bara viss från veterinären. Finns även kattungar som haft så kraftiga diareer och kräkningar att man fått ta bort dem eller att dem dött. Vet även en vuxen katt som dött i sviterna av TF bara för två tre år sedan.

Men jag håller med dig att det är viktigt att testa och behandla och som uppfödare är det vårat ansvar. Cocos olja dämpar symtom som jag skriver den botar inte. Ja risken med att vara öppen är att ingen vågar köpa kattungar av uppfödaren vilket är Tråkigt då man har ett fritt katteri från parasiter och kanske köper i okunskap otestade katter/kattungar istället...men som sagt artikeln är inte vetenskaplig och gör inte anspråk på att vara det heller och är medvetet skrivet enkelt för att vara lättläst för att kunna ta till sig den.

//Lisa

Anmäl
2014-11-28 20:40 #9 av: MissMaven

Jo, #8, jag vet att du vet att tex kokosolja inte botar TF (inte om man ge det i relativt små mängder i alla fall), men jag har dålig erfarenhet av att ge råd och bli misstolkad själv, därför länkade jag till studien. Giardia däremot kan man bli av med med hjälp av kokosolja.

TF är en opportunistisk parasit och oftast andra parasiter, virus och bakterier finns med i bilden och det är just de andra som kan bidra till en mycket sjuk katt, inte främst TF. Men ja, TF försvagar redan svaga individer. 

Just TF bor enbart i grovtarmen. Där är all näring redan upptagen av katten, men de kan förlora en del av vätskan och tarmen kan bli irriterad. 

Man kan minska/ta bort symptom genom att vätska upp de små och som #TS skrev kanske ge Flagyl som en tillfällig lösning (mycket bättre att ge Tinidazol/Fasigyn i så fall, men inte en enda veterinär i Sverige jag pratade med kände till det innan jag pratade med dem. Nu är det fler, tack vare oss engagerade kattägare). De vuxna katter kan man ge diet som jag skrev om övanför och de dricker oftast tillräckligt själva.

Jag är dock fortfarande mycket skeptisk och tror inte att vi blir av med TF i kattvärlden. I bästa fall hoppas jag på bättre, billigare och mer tillgängliga mediciner mot det i framtiden. Och fler uppfödare som hjälps åt och samarbetar för allas bästa. Glad

Jelena - Moderator & Medarbetare Siames IFokus

Anmäl
2014-11-29 03:18 #10 av: [SEQJOUZ]

#9, ja, som du skriver tror inte jag heller att vi blir av med parasiterna och i detta fall TF, men om vi uppfödare testar våra katter och så gott det går försöker hålla vår uppfödning g fria från det så tror jag vi kan hålla det på en rimlig nivå. Framförallt tycker jag det är uppfödaren skyldighet att inte sälja affektiva katter/kattungar speciellt idag när vi vet om att dessa parasiter existerar. Vi kan även bli bättre på att informera om konsumentköplagen när vi säljer katt för det är inte många köpare som har en aning om att den gäller och med vilka villkor och dem stora ansvar vi uppfödare har om katten blir sjuk inom 6 månader.
Ja, vi uppfödare är jättelika i att sprida kunskap till veterinärer och varandra, stötta och hjälpa och även om din och min syn Jemen är densamma gällande parasiten så finns dem som har den andra att inte testa och behandla katten och speciellt om den är symtomfri. Det kostar att köpa en ras katt och till det priset vilja sälja friska katter och då utan parasiter och lägger och är idag mån om att testa mina och behandla om det skulle visas att dem behöver det. Man kan aldrig vara hundra procent säker men för det man kan ;) jag tycker kattunge köpare skall vara mer noga och ställa krav på oss uppfödare. Även vid långa hane och utlån är det enkelt att även testa för parasiter och inte att förglömma den lömska Klamydia

Anmäl
2014-11-29 08:09 #11 av: kalindas

Är ganska säker på att min Spidde hade TF och då bär troligtvis alla mina på det utan att visa symtom.  Parasiten var ju inte speciellt känd när Spidde levde.
Tror som MissMaven att denna parasit har funnits och kommer finnas länge hos katterna. Det enda är att försöka hitta ett preparat som mildrar magproblemen.

Detta med kokosolja tycker jag är mycket intressant! Glad

Anmäl
2014-11-29 20:40 #12 av: [SEQJOUZ]

Håller med Kalinda, men det går framgångsrikt att behandla och bota TF så det tycker jag är alternativ 1 och om det visar sig inte fungera på vissa katter är att lindra det andra...har man sina katter enbart som sällskap spelar det egentligen inte så stor roll om dem är symtomfria bara man inte smittar ner andra. Det är vi uppfödare som skall behandla och inte sälja vidare kattungar och vuxna katter med parasiter...om vi omplacerar vuxna katter eller säljer kattunge som behandlingen inte hjälper på så måste vi informera om att katten har en parasit och vad detta är och kan innebära. Inget är hundra säkert för att man testar men då har man som uppfödare gjort det man kan göra. Det ksotar en slant att köpa raskatt idag såååå...fast man har helt rätt i att tänka och tycka olika i detta, helt okej ;) :D

Anmäl
2014-12-02 10:19 #13 av: [SEQJOUZ]

Putt ;)

Anmäl
2014-12-03 00:50 #14 av: Missannas

Tack för intressant läsning. Många kloka ord i den här tråden. Jag tror att det är viktigt (och på tiden) att vi avdramatiserar förekomsten av TF så vi kan prata om det mer öppet och lära oss av varandra. Kanske är det möjligt att tillsammans, på sikt, åstadkomma en handlingsplan mot parasiten genom regelbundna tester och behandling/utläkning alternativt enas om att parasiten är här för att stanna och man får gilla läget. Självklart ska man aldrig acceptera att katter blir sjuka, det är inte det jag menar med att gilla läget, inte heller att sticka huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Jag måste dock säga att jag förstår att uppfödare aktar sig för att vara öppna om de fått TF konstaterat med tanke på all hysteri och skräckpropaganda, förhoppningsvis är detta ett redan, eller snart övergående fenomen. 

Anna - Moderator & medarbetare Siames iFokus

Anmäl
2014-12-03 06:15 #15 av: [SEQJOUZ]

Tack Jelena och jag kan inte heller förstå denna hysteri dom är helt obefogad då den inte är besvärlig eller svårbedömd. Det som kan bli svårt är om man har många katter då alla måste testas för alla som bär parasiten behöver inte ha symtom. Konstigt att uppfödare som haft det och varit öppna och ärliga skall ha svårt att sälja sina kattungar som ju är testat och fritt från parasiten medans dem som inte testar och behandlar sina katter kan sälja och folk köper...konstig ekvation tycker jag . Ja det vore bra med ett handlingskraftig så vi får kontroll för om vi helt accepterar går vi ett elände och sjuka katter och förtvivlade kattungeköpare ...det är ju så enkelt att testa och medicinera...som mask i magen så varför denna hysteri och hemlighetsmakeri?

Anmäl
2014-12-09 10:53 #16 av: [SEQJOUZ]

Putt

Anmäl
2014-12-15 17:21 #17 av: MissMaven

Så här är det; de som haft TF tidigt (för några år sedan) och några andra inklusive #TS som behandlade sina katter och fick dem TF-fria hade tur; Tf verkar ha blivit väldigt obstinat, och delvis resistent.  Jag är rätt så säker på att det är här för att stanna tills man hittar bättre mediciner mot det.

" Eradication of the infection is equally challenging for veterinarians and breeders alike, as 57% of cats diagnosed with T. foetus-associated diarrhea persist in shedding the organism for up to 5 years following treatment."

Det är från en nyare studie som var finansierad av Winn Feline Foundation.

Bara 43% av katter blir TF-fria efter (tom upprepade) behandlingar.  Och det är rätt många som redan har det. Jag tror att vi komer att behandla bara katter med symptom i framtiden tills bättre mediciner upptäcks. Vi får väl vänta och se vad som händer.

Jelena - Moderator & Medarbetare Siames IFokus

Anmäl
2014-12-16 05:56 #18 av: [SEQJOUZ]

Och där är jag inte riktigt enig då jag tror att man med rätt kost och nedicin och stressfri miljö kan bli av med TF hos många av våra katter. Dem tre sista kattägare som jag varit i kontakt med och som haft TF har blivit av med den så det kan inte bara vara tur. Jag tror prognosen är bättre och vi skall behandla alla latter med TF inte bara dem med symtom. Jag skulle aldrig medvetet sälja en katt med parasiter utan testar kontinuerligt mina hemma. Om jag mot förmodan har en som inte skulle bli fri skulle jag låta den få leva som sällskapskatt men då inte för utställning. Det finns fortfarande för lite tillförlitlig forskni g kring TF och dess medicinering för att man skall kunna dra en slutgiltig slusats kring den. Vi låter inte våra katter och kattungar ha mask i magen utan avmaskar dem och kollar masken så varför inte hålla koll på även denna parasit? Om vi uppfödare testar våra katter innan parning och vi tar in nya individer tror jag att vi på ett enkelt sätt kan komma långt. Jag kommer inte ta in eller låta katter utan att ha testat sig komma in/ut i mitt katteri. Sen kommer jag med all säkerhet råka ut för det igen men då blir det att behandla igen 
Så jag är för att alka katter även dem symtomfria smittbärarna skall behandlas och då på rätt sätt.

Att benämna och föringa min behandling av mona tre smittade katter som blev fria från TF med ' tur' tycker jag inte om då dem alla svarade positivt på behandlingen och alla blev fria ser jag inte som tur utan att den fumgerade på det sätt jag utförde den på och jag hoppas verköigen jag med mitt ovamstående inlägg kunbat ge stöd, förhoppning och positiv anda till behandling av parasiten. Jag bet uppfödare med minst 10 -12 affekterade katter...blev dem fria efter behandling och om isåfall kan det inte bero på tur 😉

Anmäl
2014-12-16 13:23 #19 av: GunillaSverkersson

Mycket att fundera på.    Jag vet inte riktigt hur jag skulle göra, kanske olika från fall till fall, beroende på omständigheter. 

 Mår katten dåligt, är påverkad?  Ålder på katten? Vem säljer jag till ?  Vad tycker den nya ägaren?  Ska jag avla, ställa ut? Kan jag ha katterna separerade och hoppas på att det läker ut?  Behandla alla eller bara de som testar positivt?

Bra att vi diskuterar och att man kan läsa olika åsikter här. Vi kommer nog att bli drabbade de flesta här någon gång på något sätt

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.