Hälsa & beteende

Dödsfallsenkät - var med och bidra!

2013-11-24 12:16 #0 av: MissMaven

Siames- och Orientalgruppens hälsoråd vill gärna få kännedom om samtliga siameser, balineser, orientaliska korthår och långhår samt seychellois korthår och långhår som bott och avlidit i Sverige. 

Vi publicerar därför här en dödsfallsenkät, vars resultat kommer sammanställas regelbundet på sogrupp.se. 

Enkäten är helt anonym, och du kan fylla i den hur många gånger som helst – en gång per katt du haft som avlidit.

Tack för din medverkan!

http://www.sogrupp.se/halsa/dodsfallsenkat/

Jelena - Moderator & Medarbetare Siames IFokus

Anmäl
2013-11-24 12:30 #1 av: kalindas

Från vilka år gäller denna? Så jag inte fyller i för långt bak i tiden. Glad

Anmäl
2013-11-24 12:34 #2 av: MissMaven

Alla, långt bak i tiden också. En gång per katt.

Jelena - Moderator & Medarbetare Siames IFokus

Anmäl
2013-11-24 14:04 #3 av: AngelsCo

Fixat.

Anmäl
2013-11-24 14:13 #4 av: kalindas

Ok, då skriver jag in ett gäng. Glad

Anmäl
2013-11-25 19:05 #5 av: LinnL

Fixat!

Anmäl
2013-12-02 02:18 #6 av: Nebel

Klart!

Anmäl