2013-11-10 01:37 #0 av: Missannas

Har ni läst om detta? Här finns en artikel.

Kronofogdemyndigheten har alltså beviljat särskild handräckning vid två tillfällen på ansökan av en kattuppfödare som placerat en av sina avelshanar på foder. Fodervärdarna följde inte avtalet eftersom uppfödaren inte fick hem hanen för parning och nu har hon alltså fått hjälp från kronofogen att få hem katten för parning. Fodervärdarna ska tydligen ha överklagat beslutet och saken kan komma att avgöras i domstol.

Spännande tycker jag, eftersom rättsläget idag är oklart beträffande hur juridiskt giltiga dessa foderavtal är. Personligen tror jag att domstolen kommer fram till samma slutsats som kronofogden gjorde, nämligen att avtalet håller. Om inte, så är risken stor att foderavtal betraktas som juridiskt ogiltiga som utgångspunkt vilket naturligtvis skulle skapa problem för många uppfödare.

Fråga: Är det många av er som är eller använder er av fodervärd?