Avel & genetik

PRA positive katter og avel i Norge

2012-09-05 12:33 #0 av: [lisme]

Det har vært litt diskusjon om dette temaet, og i stedet for å fortsette å diskutere uten og egentlig ha et godt nok grunnlag for det, kontaktet jeg Mattilsynet for å få en vurdering av dette. I dag fikk jeg svaret fra dem, og det er et godt begrunnet svar Glad Jeg har også kontaktet oppdrettere av ABY/SOM for å få informasjon om hvordan de ser Lov om Dyrevelferd opp mot avl med PRA positive katter. Informasjonen jeg fikk fra disse oppdretterne var veldig sprikende - fra at det var useriøst å bruke PRA positive og PRA bærere i avel til at de kun ekskluderte de PRA positive kattene.

Her kommer mitt spørsmål til Mattilsynet: Tips til de som vil lese men ikke forstår norsk - google translate!

Hei!

Jeg viser til telefonsamtale i dag vedr. dette temaet. Vinteren 2011 ble det offentligjort en undersøkelse av orientalske katter i Finland, som vist at også disse kattene kan utvikle synstap på grunn av PRA (Progressiv Retinal Atrofi). Det er rdAc-genet som har mutert, mutasjonen heter CEP290. Tidligere har det kun vært kjent at Abyssiner og Somalikatter har denne defekten. Jeg driver med oppdrett av balineser og orientalsk langhår, disse er to av søskenrasene blant de orientalske kattene. Disse rasene har en veldig begrenset avlsbase, og den viktigste jobben vi som oppdrettere gjør, er å styrke avlsbasen og tilføre nye linjer. Avlsbasen er så liten at det er lite tilrådelig å selektere for hardt i avl. Om vi ser Norge og Sverige som ett område, kommer vi ikke opp i en effektiv populasjon på 100 individer pr år. Selv på verdensbasis er avlsbasen liten, så selv om vi importerer katter til bruk i avl, er det fortsatt en stor utfordring å ta vare på disse rasene og føre dem videre framover mot en avlsbase som er stor nok til at vi kan begynne å selektere for defekter og mindre alvorlige sykdommer.

Vi har testet våre katter, og vi er veldig heldige som har bare en katt som er PRA positiv. Dette er en hannkatt som er importert fra Frankrike og som er av unike linjer for oss i nord-Europa. De andre kattene våre er PRA negative. Vi anser det som helt nødvendig å bruke hannkatten i avl på tross av at han har PRA. Vi har derfor en avlsplan som ser slik ut:

Han parres med en av våre PRA- hunnkatter, og i dette kullet beholder vi en kattunge for videre avl. Denne kattungen og søsknene hans vil være bærere av PRA, men ingen av dem vil utvikle PRA sidenn mutasjonen er ressesiv. Alle kattungene bortsett fra den vi beholder, vil bli kastrert og solgt som kosekatter.

Videre kombinerer vi dennekattungen med en annen av våre PRA- hunnkatter. Vi DNA-tester alle kattungene i kullet og velger en som er PRA-. Resten av kullet vil bli kastrert og solgt som kosekatter.

På denne måten vil vi få linjene til vår importhanne inn i avlsbasen, men samtidig har vi full kontroll over videreføringen av PRA siden det kun er vi som vil ha et avkom i avel etter denne hannkatten. Hvis det skulle vise seg at det i kullet som er barnebarn av vår importhanne, ikke er noen som er PRA-, vil vi gjenta kombinasjonen. Resten av kullet vil bli kastrert før salg.

I Lov om Dyrevelferd står det:
§25 Avl

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:

a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg.

b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig adferd, eller

c)vekker almenne etiske reaksjoner.
Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes videre i avl. Kongen kan gi nærmere forskrifter om avl i strid med prinsippene i denne bestemmelsen.

Om jeg skal tolke denne paragrafen bokstavelig, vil vår avlsplan  for vår importhanne være i strid med den. Men siden det er uhyre viktig å utvikle avlsbasen, ønsker vi likevel å bruke vår avlshanne. Jeg vet at det alltid er rom for tolkninger av lover og forskrifter, og jeg ønsker derfor en vurdering av vår avlsplan opp mot §25. Jeg vet at det dessverre er veldig få norske oppderttere av orientalske katter som i det hele tatt velger å teste kattene de bruker i avl. Det er også svært få oppdrettere i Europa som tester kattene sine for PA. Jeg har hatt kontakt med NRR angående dette, men ikke fått noe svar. Jeg har også kommunisert med andre oppdrettere som synes at det er en veldig dårlig idè å ta dette temaet opp med NRR og Mattilsynet, men jeg vil at det vi gjør innen oppdrett av katt skal følge lover og forskrifter.

Om min tolkning av §25 i Lov om Dyrevelferd er korrekt, er det da mulig å søke om dispensasjon fra denne?

Vennlig hilsen
Lisbeth M Jacobsen

Anmäl
2012-09-05 12:39 #1 av: [lisme]

Mail fra Gunnlaug Ribe (Seniorinspektør/veterinær v/Mattilsynet DK Trondheim og Oppdal) til Norges Veterinærhøyskole:

Hei,
Videresender e-post fra katteoppdretter Lisbeth Jacobsen.
Fra Mattilsynets ståsted, synes vi det er bra oppdrettere tar dyrevelferdsloven på alvor og at de spør oss om en vurdering, og vi vil derfor gi et best mulig svar.
Så lenge kattene ikke blir syke av sitt PRA-gen er vel dyrevelferden for så vidt ivaretatt, men samtidig viktig at en ikke lager større sykdomsproblemer i neste omgang.
Den genetiske delem ser vi gjerne at noen som driver med genetakk svarer på. Er derfor takknemmelig om noen hos dere som driver med genetikk og har kunnskap om PRA på katt kunne svare på.

Mvh

Gunnlaug Ribe

Anmäl
2012-09-05 12:50 #2 av: [lisme]

Svar fra Norges Veterinærhøyskole ved Førsteamanuensis DVM PhD Dipl ECVO Ernst-Otto Ropstad (avd sports- og familiedyr)

Hei!

Så lenge man er seg bevisst hvordan man bruker resultatene fra en gentest kan man bruke affiserte i avl forutsatt at disse pares med dyr som er genetisk friske. Dette kan være et viktig hjelpemiddel i avlsarbeidet hos raser det avlsmaterialet er begrenset, så lenge det blir brukt på riktig måte. Dette forutsetter imidlertid at arvegangen er kjent, det vil si at det dreier seg om autosomale recessive lidelser med enkel arvegang, noe som er tilfellet for CEP-290 mutasjonen.
Gentesten må også være kvalitetssikret og tilbys av et godkjent laboratorium, samt at dyrets identitet har blitt sjekket og dokumentert av veterinær i forbindelse med prøvetakingen.
I tillegg bør man teste avkommet etter slike kombinasjoner for å kartlegge deres genetiske status med hensyn på videre avl. Dersom en oppdretter planlegger å kastrere avkom som er bærere og ikke skal brukes bevisst i videre av og selger disse som kosekatter samt drive bevisst videre avl på noen få individer som er heterozygote (pare disse mot genetisk frie individer) vil dette på sikt kunne være gunstig for å redusere insidensen og derved prevalensen av CEP-290 mutasjonen i nevnte kattepopulasjon.
Det er pr i dag ingenting som tyder på at gentesten for CEP-290 mutasjonen ikke er godt nok kvalitetssikret.

Mvh

Ernst-Otto Ropstad

Anmäl
2012-09-05 12:56 #3 av: [lisme]

Til slutt - svar fra Mattilsynet Skrattande

Hei igjen!

Fra Mattilsynet sitt ståsted, synes vi at det er bra at oppdrettere tar dyrevelferdsloven på avor og at du spør oss om en vurdering, og vi vil derfor gi et best mulig svar.
Som du ser har jeg sendt ditt spørsmål videre til genetikere ved Norges Veterinærhøgskole.
Så lenge kattene ikke blir syke av sitt PRA-gen er vel dyrevelferden for så vidt ivaretatt, men samtidig viktig at en ikke lager sykdomsproblemer for kommende generasjoner og avkom.

Mvh

Gunnlaug Ribe

Anmäl
2012-09-05 17:21 #4 av: [Sentra]

intressant information, att man kanske kan söka och få dispens men personligen tycker jag inte att man bör använda en PRA positiv katt alls i avel, bärare är en annan sak.

Anmäl
2012-09-05 18:02 #5 av: MalinL

Så intressant svar Lisbeth. :-) Det som lagen bör eftersträva är ju att det inte föds fler djur med en defekt som medför lidande, såsom PRA. Vilket nu inte sker eftersom man inte parar bärare med varandra. Om några år bör därför andelen positiva katter vara minimal. Och det är ju det vi alla eftersträvat. Att. Det föds fler bärare gör ju ingen skada i sig. Däremot kan dessa vara ett viktigt tillskott i aveln för att bevara en bred avelsbas

Anmäl
2012-09-05 18:17 #6 av: SE*Wishetens

Mycket intressant, och roligt att du fick så seriösa och bra svar!

Anmäl
2012-09-05 19:31 #7 av: [lisme]

Jeg er veldig fornøyd med svarene, og at henvendelsen min ble tatt seriøst. Man burde vel egentlig kunne forvente at man blir tatt seriøst, men ofte er det ikke sånn.

Ja Malin dette er det beste svaret vi kunne fått for å bevare avlsbasen og samtidig på sikt bli kvitt PRA - under forutsetning at ALLE tester for PRA Flört

 

#4 Det står ingenting i svarene at vi bør/må søke om dispensasjon for å bruke vår PRA+ katt i avl Flört Det som står er at om vi avler i tråd med den planen jeg har skissert i forespørselen, vil avelen ikke være i strid med Lov om Dyrevelferd. Jeg ser overhodet ikke noe problem i å bruke PRA+ katter i avel, så det hadde vært fint å få en begrunnelse for ditt standpunkt

Anmäl
2012-09-05 22:23 #8 av: [Sentra]

#7 jag hade ett diagram där det stod att om man parar en PRA + katt med en normal så blir avkomman 25% + och 75% bärare, det var ett gammalt diagram från en websida om somalier, hade sparat det dokumentet och hela tiden trott att det var så. Kollade på pawpeds och ser att 100% av ungarna blir bärare och ingen blir + med den kombinationen. Då förstår jag dig bättre, ursäckta att jag hade fel, har fått det helt om bakfoten. Tänkte väl det, vem vill riskera att få någon + kattunge i sina avelsplaner.

Ursäckta Lisme Glad

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.