Kattklubbar

Vad är SVERAK

2007-01-17 09:25 #0 av: Uffe

SVERAK står för Sveriges Kattklubbars Riksförbund. Här kan man läsa sig till hur SVERAK är uppbyggt som förbund, hur man arbetar, vilka råd som finns och deras inriktning

Relaterade länkar

 

 Av: Uffe

Datum för publicering

 • 2007-01-17

SVERAKs organisation

Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK, är en ideell förening och den svenska centrala organisationen av ett femtiotal SVERAK-kattklubbar med cirka 8 000 enskilda medlemmar.

SVERAK-klubben är en ideell förening och den utgörs av de enskilda medlemmarna.

Enskild person blir medlem i en lokal SVERAK-ansluten kattklubb - det är alltså klubben som är ansluten till SVERAK.  Om man vill ställa ut sin katt eller föda upp och registrera raskatter måste man vara medlem i en kattklubb.

De anslutna klubbarna är SVERAK

SVERAK-klubbarna är suveräna vilket bland annat innebär att de ansvarar för sin egen ekonomi och har egna klubbstadgar. De följer dock SVERAKs och därigenom FIFes stadgar och regler.

SVERAKs årsmöte väljer förtroendevalda att förvalta förbundet

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och här finns representanter från SVERAK-anslutna klubbar. Vid SVERAKs årsmöte fastställs bland annat SVERAKs stadgar och regler.

Förbundsstyrelse

Den av årsmötet valda förbundsstyrelsen sköter förbundets förvaltning och har till uppgift att verkställa de beslut som tas i samband med årsmötet, behandla inkommande ärenden under året samt verka för klubbarna och tillgodose deras intresse.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, ekonom, ordförande från respektive råd, minst en ledamot samt två suppleanter.

Anställd personal är sekreterare vid styrelsemöten.

Styrelsens personliga möten äger rum i förbundskansliets lokal i Borås bortsett från de möten som äger rum i samband med årsmötet. Det sista sammanträdet för verksamhetsåret äger rum fredag före årsmötet och det första, det så kallade konstitueringsmötet, äger rum söndag direkt efter men i samband med årsmötet.

Övriga förtroendevalda

Förbundet är uppbyggt med ett antal råd med specifik inriktning.

 • Domarråd, DR
  DRs huvudsakliga inriktning är SVERAKs och FIFes regler för domare, domarelever och assistenter. DR är även remissinstans för frågor rörande FIFes rasstandard, arrangemang av domarkonferens samt ansvarar för elevexamina.

 • Hälso- och avelsråd, HAR
  HARs huvudsakliga inriktning är SVERAKs och FIFes stambokföringsregler (utom stambokföring och kontrollavel) samt hälsofrågor.

 • Stambokföringsråd, SBR
  SBR ansvarar för stambokföringsfrågor och huvudsaklig inriktning är SVERAKs och FIFes stambokföringsregler gällande stambokföring och kontrollavel.

 • Stadgeråd, SR
  SRs huvudsakliga inriktning är att inför SVERAKs årsmöte bereda samtliga motioner samt sammanställa årsmöteshandlingar, att efter avslutat årsmöte uppdatera SVERAKs stadgar och regler samt att efter FIFes Generalförsamling uppdatera översättning av FIFes regler i samarbete med SVERAKs styrelse och berörda råd.

 • Tävlings- och utställningsråd, TUR
  TURs huvudsakliga inriktning är SVERAKs och FIFes utställningsregler samt SVERAKs utställningsverksamhet och Årets Katt. 

 • Besvärsnämnd, BN
  BN beslutar i alla avstängningsärenden rörande SVERAK-verksamhet för enskild medlem i ansluten klubb.

 • Internrevisorer
  Internrevisorerna granskar förbundet, det vill säga styrelsen och dess förvaltning.

 • Valberedning
  VB presenterar underlag och namnförslag på styrelse / rådsfunktionärer inom SVERAK för SVERAKs årsmöte.

Förbundskansli

SVERAK har sedan 1980 haft ett förbundskansli med anställd personal. Från början var kansliet placerat i Göteborg och den 1 september 1984 flyttades det till Borås.

All stambokföring sker på kansliet liksom förbundets bokföring och övriga dagliga ekonomiska göromål som till exempel fakturering. Kansliet är även styrelsen behjälplig med förberedelser inför styrelsemöten; kallelse, sammanställning av handlingar och dylikt. Sedan årsmötet 2001 är personal från kansliet protokollförare vid SVERAKs styrelsemöten.

Ytterligare några av kansliets många arbetsuppgifter är: kontinuerligt uppdatering av prenumerations- och medlemsregister, stamnamnskontroll, utställningshantering mot klubbarna, webbmaster för SVERAKs hemsida, uträkning av Årets Katt, administration av förbundets resor och konferenser, skapande / uppdatering av förbundets blanketter, kompendiet Att ha katt och mycket mera!

Källa: SVERAKS HEMSIDALänken öppnas i nytt fönster

Texten publicerad med tillstånd av SVERAK

Anmäl
2007-01-17 11:47 #1 av: RolfH

Denna artikel är mycket utförlig och bra Uffe.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.