Kattklubbar

Vad är Independent (IDP)?

2007-01-16 23:58 #0 av: RolfH

Ordet Independent betyder ju OBEROENDE. Här följer ett försök att förklara vad detta oberoende innebär för föreningarna i samarbetet inom Nordiska IDP.

Independent (IDP) - ett svårförklarat begrepp


Independentföreningar i Sverige och Norge

Ordet Independent betyder ju OBEROENDE. Detta innebär att man inte är underställd någon eller något, man tillhör inget överliggande förbund. Independent är ett samlingsnamn för ett antal oberoende kattföreningar, som beslutat sig för att samarbeta om i första hand utställningar. Den förening som godkänner de gemensamt framtagna samarbetsformerna, är välkommen att delta. Med andra ord man tillhör inte IDP, man ingår i ett samarbete. Samarbetet innebär bl. a att man följer gemensamma utställningsregler.

IDP-föreningarna har

  * gemensamma utställningsregler
  * gemensamma grundregler för stambokföring
  * gemensamma stamnamnsregler
  * gemensamt stamnamnsregister

Alla
regler är framtagna vid gemensamma IDP-möten, som föreningarna skickat motioner till. Att ha grundregler innebär, att varje förening fritt kan lägga till egna punkter.

IDP har ett eget domarkollegium,
som satt upp regler för assistent- och domarutbildningen.
IDP har inget kansli eller centralkontor någonstans. Det enda övergripande organ som finns är Independentmötet, som hålls en gång per år.

Varje IDP-förening har egen stambokföring.
Man utfärdar stamböckerna i föreningens namn. Det finns alltså ingen gemensam IDP-stamtavla. Vid försäljning av katt mellan medlemmar i IDP-föreningarna i Sverige och Norge behöver katterna inte omregistreras om inte ägaren själv vill. En stamtavla utfärdad av en nordisk IDP-förenings stambokförare är likställd med dem som utfärdas av IDP-föreningarna i Mellaneuropeiska länder och en katt som säljs till IDP-medlem i Europa behöver därför inte registreras om, om inte ägaren själv vill. Vid export av katt till medlem i FIFe-ansluten klubb, CFA eller annat förbund, utfärdas transfer.
En del IDP-föreningar kräver transfer från ovan nämnda förbund, men inte alla.Varje IDP-förening bestämmer själv vem man vill ha som medlem.
Vid byte från en förening till annan, eller från ett förbund till en IDP-förening, görs en skriftlig ansökan och den behandlas av föreningens styrelse.

Varje IDP-förening är suverän.
Varje förening bestämmer självständigt över sin egen verksamhet utan inblandning av någon utomstående.
En IDP-förening ska följa de allmänna Föreningsregler som gäller i Sverige, d.v.s. ha demokratiskt vald styrelse, revisorer och redovisning.
En IDP-förenings högsta bestämmande organ är medlemsmötet. Styrelsen verkställer beslut tagna på medlemsmöten.
En del IDP-föreningar har eget avelsråd, andra inte.

Inkomsterna i form av medlemsavgifter, stamboksavgifter liksom stamnamnsavgifter tillfaller i sin helhet den egna föreningen, och används till föreningens verksamhet.

Förutom medlemmarna i IDP-föreningar, är också TICA-, GCCF-, CFA- och FIFE-anslutna kattägare välkomna att ställa ut på IDP-utställningarna, där endast IDP's utställningsregler gäller.
Det är fritt fram för en IDP-förening att bjuda in de domare man önskar oavsett organisationstillhörighet. IDP-föreningarna kräver ingen utställarlicens av utställare utanför IDP.

En gång per år anordnas ett gemensamt IDP-möte. En förenings deltagande är frivilligt, men önskvärt. Den som inte deltar, har ingen rösträtt. På mötet behandlas motioner inskickade av de olika IDP-föreningarna.

Relaterade länkar

Av: RolfH

Datum för publicering

  • 2007-01-16
Anmäl
2007-03-21 21:13 #3 av: Celia

p

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.