Sjukdomar & defekter

Kattens poxvirus

2007-04-07 18:09 #0 av: Celia

Poxvirusinfektion (koppvirus) hos katt orsakas av ko-koppvirus (cowpox virus) som förekommer hos vilda sorkar och skogsmöss. Förutom katt kan kokoppvirus smitta flera andra djurarter, inklusive nötkreatur, samt människor.

Smittämne

Poxvirusinfektion hos katt orsakas av ko-koppvirus (cowpox virus) som förekommer hos vilda sorkar och skogsmöss. Förutom katt kan kokoppvirus smitta flera andra djurarter, inklusive nötkreatur, samt människor. Poxvirus är mycket motståndskraftigt mot uttorkning och kan överleva i torra sårskorpor och hudflagor mycket länge (år). Poxvirus avdödas av många vanliga desinfektionsmedel, särskilt hypokloriter (till exempel klorin) är effektiva.

Smittvägar

Sork och skogsmöss fungerar som reservoar för kokoppvirus. Eventuellt kan virus också förekomma hos råttor och husmöss. Det är inte känt hur vanligt förekommande smittan är bland svenska smågnagare.

 

Vild brunråtta. Foto: Cecilia Bengtsson

Katterna blir troligen smittade via bit- eller rivsår när de fångar sorkar och möss. De flesta fallen hos katt ses på hösten vilket kan bero på den goda tillgången på smågnagare under denna årstid. Katter kan överföra smittan till människa, då kokoppor är en zoonos, d.v.s. en smitta som kan överföras mellan djur och människor. Smitta från katt till människa är dock ovanlig, och kan förebyggas genom noggrann hygien i samband med hantering av den sjuka katten. Katter kan också smitta andra katter med koppvirus, men mottagarkatterna får oftast inga sjukdomssymtom.

 

Symtom

Katten som smittats från smågnagare får för det mesta först en enstaka blåsa på infektionsplatsen, vanligen i ansikte, på halsen eller på frambenen. Det är vanligt att denna första blåsa inte upptäcks av ägaren. Från den första blåsan sprids virus till den regionala lymfknutan, sedan vidare ut i blodet som effektivt sprider virus. Hudförändringar uppträder på många ställen ca 1-3 veckor efter smittillfället. De utbredda hudförändringarna, som vanligen är det första symtom som ägaren märker, startar som små rodnade knutor som inom 3-5 dagar utvecklas till blåsor upp till 1cm i diameter. Blåsorna brister så att öppna sår bildas. I det okomplicerade fallet täcks såren successivt av sårskorpor. Sårskorporna torkar upp och faller av inom ca 2-4 veckor och ersätts av en hårlös fläck. Hos de allra flesta katter växer håret ut igen inom ett par månader, men det förekommer att små hårlösa fläckar blir bestående. De öppna såren (särskilt den första blåsan) är känsliga för bakterieinfektioner, och katten kan få en utbredd hudinfektion.

Om kattens immunförsvar är försämrat, till exempel av sjukdom (som infektion med kattens leukemivirus, FeLV, eller kattens immunosuppressiva virus, FIV), eller av behandling med till exempel kortisonpreparat, kan även allvarligare sjukdomssymtom utvecklas, t.ex. lunginflammation. Prognosen är mycket dålig för en katt där virus spritts till inre organ.

Diagnos

Den kliniska bilden är ganska typisk och bör ge god vägledning.

Antikroppar mot poxvirus kan påvisas i serum om ett rör med blod utan tillsats skickas till SVA, Avdelningen för virologi, Travvägen 20, 751 89 Uppsala. Svenska katter har normalt inte antikroppar mot poxvirus.

Virus kan påvisas med hjälp av elektronmikroskopisk undersökning eller odling. Från hudbiopsier (vävnadsprov) kan typiska förändringar ofta påvisas.

Förebyggande åtgärder

Vaccin finns inte och är heller inte motiverat med tanke på hur ovanlig sjukdomen är.

Behandling

Mus från det vilda. Foto: Cecilia BengtssonDet finns ingen specifik behandling för poxvirusinfektion. Antibiotika-behandling kan vara motiverad för att undvika en sekundär bakteriell infektion om katten har många öppna sår/blåsor. Spridningen av virus till kattens inre organ under-lättas om immunförsvaret försvagas, därför ska kortisonbehandling, inklusive behandling med kortisonsalvor, undvikas.

Övrigt

Det är viktigt att komma ihåg att sårvätskan och de torra skorporna hos den sjuka katten innehåller virus som kan smitta till människa. Därför ska alltid handskar användas vid undersökning, behandling och hantering av dessa sjuka katter.

Källor:

  • Bennett M, Gaskell R & Baxby D (1998) Feline poxvirus infection, ur: Greene, C.E (ed) Infectious Diseases of the Dog and Cat, Second ed., W.B. Saunders Company, Philadelphia
  • Gaskell, RM och Bennett, M (1996) Feline and Canine Infectious Diseases, Blackwell Science Ltd, Oxford
  • Nilsson, A-M (1998) Kattens sjukdomar, ICA-förlaget, Västerås

______________________________

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.
Publicerad med tillstånd av Ulrika Windahl, avd för häst, hund + katt.

Bilderna har inget med artikeln att göra. Foto: C.Bengtsson

Relaterade länkar

Av: Celia

Datum för publicering

  • 2007-04-07
Anmäl
2007-10-19 22:16 #2 av: Nilla

Låter likadant som inputiga, svinkoppor...samma symtom, fast detta kommer från sork och möss. Fundersam

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.