Sjukdomar & defekter

Kattens klamydofila

2007-04-09 03:03 #0 av: Celia

Från 1 januari 2005 har SVA infört en ny testmetod för att påvisa klamydia från svabbprover. Den nya metoden är en realtids-PCR (polymerase chain reaction) som påvisar arvsmassan från klamydia.

Smittämne

Chlamydophila felis (Cp. felis) hette tidigare Chlamydia psittaci var felis och är en bakterie som lever och förökar sig inne i celler, men också har en extracellulär fas. Utanför kroppens celler förekommer klamydia som så kallade elementarkroppar, och dessa kan infektera andra katter. Elementarkropparna kan överleva några dagar i miljön. De är känsliga för vanliga rengöringsmedel.

Ny diagnostik

Från 1 januari 2005 har SVA infört en ny testmetod för att påvisa klamydia från svabbprover. Den nya metoden är en realtids-PCR (polymerase chain reaction) som påvisar arvsmassan från klamydia. Den nya metoden är både mer känslig och mer specifik än den tidigare metoden antigenpåvisande ELISA.

Sjuka katter.  Bild från: http://www.sxc.hu

Smittvägar

Cp. felis utsöndras framför allt i ögonsekret. Den kan ibland också påvisas i vagina och ändtarm, men den kliniska betydelsen av dessa lokalisationer är oklar, liksom deras betydelse för smittspridningen. Klamydia smittar framför allt via direktkontakt. I undantagsfall kan den smitta korta avstånd luftburet, eller via föremål.

Sjukdomens utveckling

Klamydia sätter sig på cellerna i slemhinnan (vanligen ögonslemhinnan) och tas därefter in i cellerna. Klamydia kan inne i cellen föröka sig och också sprida sig till närbelägna celler, tills den trycks ned av kattens immunförsvar eller av antibiotikabehandling.

Inkubationstiden, tiden från smitta till dess katten visar symtom, varierar från endast 3-5 dagar och upp till 2 veckor. Katter kan också smittas utan att visa några symtom.

Sjukdomen tenderar att vara ett större problem i flerkattshushåll än i hushåll med enstaka katter. Det kan bero på att katter kan vara symtomlösa smittbärare, och utveckla sjukdom och utsöndra klamydia i samband med stress, till exempel förlossning och digivning. Immunförsvaret mot klamydia är inte starkt, och även katter som har genomgått infektion kan smittas på nytt när immuniteten efter ett tag sjunker.

Sjukdomsbild

Det huvudsakliga kliniska symtomet är en inflammation i ögats bindhinna (konjunktiva). Endast ett öga kan vara drabbat till en början, men med tiden ses symtom från båda. Akut så rinner det klar vätska från ögat, vätskan blir senare varblandad. Katten kan också snora, nysa och hosta, men de flesta mår relativt bra och fortsätter att äta. Kattungar drabbas värst. De drabbas vanligen under de två första levnadsveckorna (innan de har öppnat ögonen) eller efter avvänjning, vid 6-12 veckors ålder.

Klamydia har också påvisats i mag-tarmkanalen och i könsorganen. Det är tänkbart att kattungar kan smittas under förlossningen, om modern bär på klamydia i vagina. Det är inte klarlagt om klamydia hos katt kan ge upphov till reproduktionsstörningar.

Transport till veterinär.  Bild från: http://www.sxc.huDiagnos

Från katter med kliniska symptom från ögon eller luftvägar kan klamydia påvisas i svabbprov. Man kan också ta blodprov för att påvisa antikroppar (helblod utan tillsats). Antikroppar påvisas som en följd av infektion eller vaccination. Höga antikroppshalter hos katter med typiska kliniska symtom tyder på aktiv infektion. Låga antikroppshalter kan förekomma tidigt i infektionen eller i varierande tid efter genomgången infektion, men kan också vara reaktion mot närbesläktade bakterier. Vid osäkerhet bör man, för att påvisa en aktiv infektion ta parprov, dvs två prov med ett par veckors mellanrum, så man kan se om antikroppstitern stiger.

Provtagning

Provtagningspinnen ska vara steril, den får inte vara kolad och helst inte ha agarmedium. Vid provtagning strykes/gnuggas pinnen mot slemhinnan så att slemhinneceller kommer med. Lägg provtagnings-pinnarna i sterila provrör utan något transportmedium.

Blodproverna för att påvisa antikroppar skall vara helblod utan tillsats.

Proverna skickas till: SVA, Avdelningen för bakteriologi (Klamydialab), Travvägen 20, 751 89 Uppsala.

Förebyggande åtgärder

Ett vaccin mot Cp. felis finns på marknaden, Fevaxyn Pentofel, som också ger skydd mot kattpest, kattsnuva och kattens leukemivirus. Vaccin mot klamydia lindrar de kliniska symtomen, men vaccinerade katter kan bära på organismen och därmed vara en möjlig smittkälla för andra katter.

Behandling

Klamydia kan behandlas med antibiotika. Alla katter i hushållet bör behandlas samtidigt i minst 3-4 veckor, eller i minst 2 veckor efter att de kliniska symtomen har försvunnit.

Zoonosrisk

Det finns endast enstaka fall beskrivna av ögoninflammation hos människa där man misstänker att de smittats av kattens klamydia (Cp. Felis). För säkerhets skull bör man dock iaktta god hygien efter hantering och behandling av en klamydia-infekterad katt.

Källor:

  • Gaskell, RM och Bennett, M (1996) Feline and Canine Infectious Diseases, Blackwell Science Ltd, Oxford
  • Greene, CE (1990) Appendix 9, ur: Greene, C.E (ed) Infectious Diseases of the Dog and Cat, First ed., W.B. Saunders Company, Philadelphia
  • Greene, CE (1998) Chlamydial infections, ur: Greene, C.E (ed) Infectious Diseases of the Dog and Cat, Second ed., W.B. Saunders Company, Philadelphia
  • Nilsson, A-M (1998) Kattens sjukdomar, ICA-förlaget, Västerås
  • Pedersen NC (1991) Common Infectious Diseases of Multiple-Cat Environments, ur: Pedersen NC (ed), Feline Husbandry, Diseases and Management in the Multiple-Cat Environment, American veterinary Publications, Inc., Goleta, CA.

________________________________

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.
Publicerad med tillstånd av Ulrika Windahl, avd för häst, hund + katt.

Bilderna har inget med artikeln att göra.
Foto: http://www.sxc.hu

 

Relaterade länkar

Av: Celia

Datum för publicering

  • 2007-04-09
Anmäl
2007-04-09 03:58 #1 av: Celia

Observera att det finns en zoonosrisk med klamydofila!

Anmäl
2007-05-08 23:09 #2 av: kalindas

Det finns en mer allvarlig klamydia Zoonos än kattens klamydofila.
Det är papegojsjukan. Man kan får över 40graders feber och lunginflammation.
Något att tänka på om man har burfåglar eller höns.
Är osäker på om den smittar på katter... 

Anmäl
2007-05-09 01:28 #3 av: Celia

Jag har köpt Zoonos-boken från Jordbruksverket och ska kolla ditt frågetecken vid tillfälle Glad Jag har fortfarande inte fått upp alla böcker från flyttkartongerna Generad

Anmäl
2007-05-14 17:15 #4 av: [hakkapelitta]

#3 Vad kostar den? Perfekt för en hypokondriker som mig ;)

Anmäl
2007-05-14 17:33 #5 av: Celia

#4 - jag tror att den gick på en 50-lapp men jag kan rekommendera att läsa online då de flesta sjukdomar inte drabbar dina djur, möjligen dig om du har otur ;)

Här finns lite info med länkar till olika zoonoser >>>

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.