Sjukdomar & defekter

Kattens herpesvirus

2007-03-12 19:20 #0 av: Celia

Det finns flera vaccin på marknaden som ger skydd mot kattsnuva, och därmed kattens herpesvirus. Vaccinerade katter kan dock bära på organismen och därmed vara en möjlig smittkälla för andra katter.

Smittämne

Katten på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.  Foto: Cecilia BengtssonFelint herpesvirus (felint rinotrakeitvirus, FRV) är ett virus som är vida spritt i kattpopulationen. Det är ett dubbelsträngat DNA-virus, som både vad gäller struktur och sjukdomsframkallande egenskaper liknar människans herpes simplex virus (HSV). Båda dessa virus hör till familjen Herpesviridae, subfamilj Alphaherpesviridae. Viruset är kortlivat i miljön, överlever mindre än ett dygn, och inaktiveras av de flesta vanliga rengöringsmedel.

Smittvägar

Smittspridning sker vid nära kontakt och överföring av kroppsvätskor och sekret, framför allt från övre luftvägarna. Katter som är akut infekterade är mest smittsamma, för de utsöndrar stora mängder virus i sekretet från övre luftvägarna. När katter som bär på herpesvirus nyser kan viruset transporteras uppemot 120 cm, och smitta katter i närheten. Smittan sprider sig därför snabbt i miljöer där många katter vistas på liten yta.

Viruset kan också transporteras via fuktiga händer eller via dåligt rengjorda redskap.

Sjukdomens utveckling

FRV har en begränsad förmåga att föröka sig vid 37°C. Det förökar sig främst vid lägre temperaturer, som i ögats bindhinna (konjunktiva) samt i näsan och svalget. När virus förökar sig i cellerna skadas dessa, vilket ger upphov till slemhinneskador och inflammation. De skadade slemhinnorna blir lätt sekundärinfekterade med bakterier.

Kattungar är mest känsliga för nyinfektion, speciellt vid 8-12 veckors ålder, när skyddet från modersmjölken avtar. Sjukligheten är hög men dödligheten låg. Efter 10-12 dagar börjar kattungarna bli bättre. Djur som har haft kraftiga symtom kan dock få ärrbildning i näsan eller ögonen, vilket leder till kronisk sjukdom. I undantagsfall kan kattungar utveckla lunginflammation eller få virusspridning i blodet, tillstånd som kan leda till döden.

Herpesvirus kan ligga latent (vilande) i nervvävnaden, och infektion kan då inte påvisas med rutindiagnostiska metoder. I nervvävnaden kan virus transporteras till den ursprungliga infektionsporten, och där föröka sig och ge upphov till symtom. Virus som ligger latent kan också aktiveras och utsöndras utan att katten visar symtom. Aktivering av virus som ligger latent kan ske spontant, men ofta ligger någon typ av stress bakom, tex tillförsel av cortisonpreparat, flytt, eller förlossning och digivning. Troligen kan herpesvirus också ligga vilande i hornhinnan utan att ge symtom.

Inkubationstiden är vanligen 2-6 dagar, men kan vara längre.

Sjukdomsbild - allmänna symtom

Kattungar får vanligen symtom från övre luftvägar och ögon. De får feber, drabbas av aptitlöshet, hostar, får ögoninflammation och rinnande näsa och ögon. Hur allvarliga symtomen blir beror både på hur känslig kattungen är, och hur mycket virus som infekterat den. I enstaka fall kan virus ge upphov till lunginflammation, vilket kan leda till döden. De flesta katter tillfrisknar på 10-14 dagar utan behandling.

Ögonsymtom

Hos kattungar är det vanligast med bindhinneinflammation (konjunktivit). Bindhinnan blir röd och svullen, det rinner klart till varigt sekret ur det och katten kniper med ögat. Varigt sekret kan ses även utan inblandning av bakterier. I allvarliga fall kan det bli sammanväxningar mellan bindhinnan och hornhinnan. Tårkanalerna kan också täppas till, och ge kroniskt rinnande ögon. En del kattungar utvecklar hornhinnesår.

Äldre katter drabbas sällan av nyinfektioner, utan det är oftare en latent infektion som reaktiveras.

Diagnos

Från katter med kliniska (ögon-) symtom kan herpesvirus påvisas genom odling från ögonsvabbprov. Provtagningspinnen ska vara fuktad med NaCl och inskickad i sterilt rör. Den får inte skickas in i agarmedium eller kol. En speciell provtagningspinne för virus kan rekvireras från SVAs orderavdelning. Om katten inte är vaccinerad mot kattsnuva kan också ett blodprov för analys av antikroppstiter mot herpesvirus skickas in (helblod utan tillsats).

Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, och även om katten är vaccinerad mot kattsnuva kan den utveckla kliniska symtom på herpesinfektion. Ett enstaka blodprov för mätning av antikroppstiter ger ingen användbar information om katten är vaccinerad, men parprov (två prov med 2-3 veckors mellanrum) kan ge viss ledning, om en tydligt stigande titer påvisas.

Proven skickas till SVA, Avdelningen för virologi, Travvägen 20, 751 89 Uppsala

Förebyggande åtgärder

Det finns flera vaccin på marknaden som ger skydd mot kattsnuva, och därmed kattens herpesvirus. Vaccinerade katter kan dock bära på organismen och därmed vara en möjlig smittkälla för andra katter.

Källor:

  • Gaskell, RM och Bennett, M (1996) Feline and Canine Infectious Diseases, Blackwell Science Ltd, Oxford
  • Greene, CE (1998) Chlamydial infections, ur: Greene, C.E (ed) Infectious Diseases of the Dog and Cat, Second ed., W.B. Saunders Company, Philadelphia
  • Nilsson, A-M (1998) Kattens sjukdomar, ICA-förlaget, Västerås

______________________________

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.
Publicerad med tillstånd av Ulrika Windahl, avd för häst, hund + katt.

Bilderna har inget med artikeln att göra. Foto: C.Bengtsson

 

Relaterade länkar

Av: Celia

Datum för publicering

  • 2007-03-12
Anmäl
2007-03-29 22:53 #3 av: Celia

Observera länken uppe till höger, under den till SVA.

Vill också tillägga att ögonsalvor/droppar innehållande kortison aldrig får ges till katter med herpes. Har man alltså inte tagit prov och fått en diagnos, så får ögonmedicinen aldrig innehålla kortison. Om man behandlar herpesvirus i ögon med kortison, så kan ögat spricka och rinna ut...

Anmäl
2007-04-20 14:30 #4 av: PollyBoffin

#3 Usch så otäckt!Hemlis

Anmäl
2007-05-14 17:12 #5 av: [hakkapelitta]

Är det någon som har erfarenhet av vaccinet? Vad är bra med det, finns det biverkningar och hur effektivt är det? *nyfiken med bacillskräck*

rent symtom-mässigt påminner det väl väldigt mkt om klamydofila? och det vaccinet är väl inte så väldigt studerat och relativt nytt på marknaden (purevax?) 

Anmäl
2007-05-14 17:21 #6 av: Celia

Skyddet mot herpesvirus finns inkluderat i de flesta vaccin och går under benämningen 'kattsnuva'. Så detta är inget extra som du måste tänka på. Bra va?! :)

Symtomen är ungefär desamma som vid klamydofila. Skillnaden är att klamydofila är en bakterie som går att behandla och herpes är ett virus som måste självläka. Clindabuc har getts med lite framgång då det gäller lindring av symtomen, men i första hand får man antibiotika utskrivet för att undvika sekundära infektioner.

Skyddet från vaccinen är inte hundraprocentigt, men över 90-95% kan vi nog räkna med. I USA sägs det att drygt 80% av alla katter bär på herpesviruset, det fungerar som herpes simplex (munsår) på oss människor. De flesta av oss bär det, fast det är inte hos alla som det bryter ut. Utbrott sker oftast i samband med stress och om immunsystemet försvagas av någon anledning.

Anmäl
2007-05-14 17:24 #7 av: [hakkapelitta]

Det låter ju jättebra att det är inkluderat! :)
Tack för ett jättebra och lättförståeligt svar!

jo, visst är det så att herpes bryter ut när immunförsvaret är i botten, jag har ju själv herpes simplex och varje tidig vinter får jag ett utbrott, det är alltid som mest med pluggandet och höstförkylningar då :)

Anmäl
2007-07-31 22:16 #8 av: Spotless

#6 Clindabuc har getts med lite framgång då det gäller lindring av symtomen, men i första hand får man antibiotika utskrivet för att undvika sekundära infektioner.

Min fetmarkering. Clindabuk, är det en typ av antibiotika? Läste en dansk artikel om herpes och där rekommenderades L-Lysin. Någon med tankar om det?

Anmäl
2007-07-31 22:28 #9 av: kalindas

#3
Vilka ögondroppar innehåller cortison? Kan vara bra att veta det.

Anmäl
2007-08-01 00:33 #10 av: Celia

#8 - ja, Clindabuc innehåller klindamycin och är egentligen en medicin för hundar vid infektioner.

#9 - Ett exempel: Terracortil innehåller kortison.

Anmäl
2007-08-01 00:38 #11 av: kalindas

#10
Tack.
Kan vara bra och veta om man får långvariga ögonproblem på kattungar att man ska vara försiktig med cortison.
Men de ger väl inte droppar med cortison till kattungar har jag för mig?

Anmäl
2007-08-01 00:52 #12 av: Celia

#11 - du ska inte bli förvånad. Jag vet uppfödare som fått Terracortil oavsett ålder på katten (och utan att några tester genomförts innan)...

Min mamma har en gammal siames som fick sitt ena öga skadat då han var på djursjukhuset i Malmö (som kattunge). De gav ögondroppar som innehöll kortison :( (inte Terracortil i det fallet, men minns ej namnet).

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.