Sjukdomar & defekter

Kryptorkism - en oönskad ärftlig defekt

2007-03-11 02:31 #0 av: Celia

Trots noggrann planering och val av den perfekta avelspartnern, kan vi ibland ha otur. Kryptorkism/monorkism är en relativt vanlig defekt som gör att en hankatt inte har båda eller en av sina testiklar på plats i pungen - han kallas då kryptorchid/monorchid.

Kryptorkism definieras som ett tillstånd där en eller båda testiklarna inte finns i pungen utan blir kvar inne i kattens bukhåla eller i ljumskkanalen. Monorkism är en vanligt förekommande beteckning på de fall av kryptorkism där bara en testikel finns i pungen. I sällsynta fall kan testiklarna vandra ner i pungen så sent som vid 4-6 månaders ålder, men diagnosen kryptorkism kan vanligen ställas om någon av testiklarna inte finns i pungen vid 8 veckors ålder.

Två hankattungar med normal testikelstatus
Två hankattungar med normal testikelstatus
___________________________________

 

Både monorkism och kryptorkism är kända som ärftliga defekter, dvs ärvs från en generation till nästa. Kryptorkism tros nedärvas som ett autosomalt recessivt anlag (autosomerna är alla kromosomer utom könskromosomerna X och Y. Autosomalt anlag betyder alltså anlag som nedärvs könsneutralt - icke-könsbundet anlag. Övers. anm.), med vilket menas att båda föräldrarna måste bära på anlaget för kryptorkism för att defekten ska förekomma hos en avkomma av hankön.

Om en hona och hane som båda bär på anlaget paras, kan det i kullen bli både kattungar som är homozygota (dvs har två kopior av genen för defekten, en från mamman och en från pappan) och heterozygota (dvs har bara en kopia av genen, antingen från mamman eller pappan) för anlaget. Endast de hanar som är homozygota för detta anlag uppvisar defekten (dvs är kryptorchida) men heterozygota bärare av anlaget av båda könen kan föra genen vidare. Därför kan alla kattungar från en parning mellan en hona och en hane som båda är anlagsbärare bära på anlaget, även om de själva verkar normala.

Det räcker inte att kastrera alla hankattungar i en sådan kull, utan även reproduktionsorganen hos en honkattunge kan påverkas. Uppfödare riskerar att sälja honkattungar till avel som inte har normalt fungerande äggstockar, eller som helt saknar äggstockar t.o.m. Att kastrera en monorchid hane är mer komplicerat och dyrare än kastrering av en hankatt med normala testiklar.

Monorkism och kryptorkism är inte egenskaper som är önskvärda att bevara. Därför bör alla kryptorchida och monorchida kattungar kastreras, och kullsyskonen bör inte användas i avel. Detta är det enda pålitliga sättet att eliminera en icke önskvärd defekt från avelsbasen.

Översättarens anmärkning; I en artikel i norska "Aristokatt" påpekar Britt Hagar Alvestad att det sannolikt inte är en enda gen, utan flera som inverkar på testiklarnas förflyttning till pungen. I Sverige och Norge är det inte tillåtet att registrera kattungar efter hankatter som inte har normal testikelstatus.
En kryptorchid hane är i regel steril eftersom testiklarnas temperatur blir för hög inne i kroppen. En monorchid hane är fertil. Enligt Grace McHatties bok "Allt om katter" utgör testiklar som inte kommer ner i pungen en hälsorisk, eftersom sådana kvarblivna testiklar kan utveckla cancertumörer.

______________________________________
"Monorchism - an unwanted inherited defect".
Översatt från New Zealand Siamese Cat Association's medlemstidning 'Siamuse'.
Översättning: Joanna Dickinson. Bild: Cecilia Bengtsson.
Publicerad med tillstånd.

Av: Celia

Datum för publicering

  • 2007-03-10
Anmäl
2007-03-11 23:36 #1 av: Lullan1

Intressant läsning!

Anmäl
2007-03-12 00:03 #2 av: Celia

Jag gillar också denna - inte för komplicerad eller lång. Precis lagom med all info som behövs :) Joanna har skrivet och översatt en hel del intressant och jag hoppas att vi kan få upp mer från henne här med tiden!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.