Sjukdomar & defekter

Coronavirus och FIP

2007-03-13 04:29 #0 av: Celia

Infektion med kattens coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är vanligt förekommande hos svenska katter. Viruset delas ofta in i två former: en tarmform (enterisk form) och en FIP-form. FIP är en förkortning av Feline Infektiös Peritonit.

Tarmformen av coronavirus är den smittsamma formen av kattens coronavirus. Hos framförallt unga kattungar kan virusinfektionen orsaka diarré, men denna brukar snabb gå över av sig självt och hos de allra flesta infekterade katter orsakar virusinfektionen aldrig några symtom på sjukdom.

I en del fall sker dock en förändring av coronaviruset så att det utvecklas till en FIP-form. Det är denna FIP-form av coronavirus som orsakar den obotliga, dödliga sjukdomen FIP hos katt. Förändringen av virus sker efter det att en katt infekterats med den smittsamma tarmformen av coronavirus, och FIP-formen av coronavirus anses inte vara smittsamt. En katt med FIP skall alltså inte kunna smitta andra katter med just FIP.

Katten på bilden har inget samband med artikeln.  Foto & efterbehandling: Cecilia BengtssonSmittvägar


Som nämnts ovan har FIP-formen av virus inte visats vara smittsam, dvs. en katt med FIP skall inte kunna smitta andra katter med FIP-virus. Katter med FIP kan dock sprida coronavirus i tarmform, precis som de katter i gruppen som inte visar symtom på sjukdom.


Tarmformen
av coronavirus är mycket smittsam. Katter smittas framförallt via infekterad avföring. Kattlådor är därför en mycket viktig smitthärd. Viruset kan överleva i dåligt rengjord omgivning i upp till sex veckor. Coronavirus är känsligt för vanliga rengöringsmedel, dvs. det behövs inte några ovanliga, speciella desinfektionsmedel när man rengör miljön för att få bort just detta virus.

Smittan sprids oftast snabbt i en kattgrupp som lever inomhus. En del katter är kroniska utsöndrare, dvs. de sprider virus under lång tid (i upp till flera år) men de flesta katter blir fria från virus inom några månader. Katter som gjort sig av med virus kan snabbt bli infekterade igen.

Genom att katter i en grupp kan återinfekteras av varandra om och om igen kan coronavirus-smitta kvarstå i en kattgrupp i många år. Eftersom katterna oftast inte visar några symtom på sjukdom till följd av virusinfektionen är man som kattägare ofta inte medveten om att smittan finns i gruppen.

Om någon eller några av katterna utvecklar FIP vet man däremot att de smittats av coronavirus. Man kan också låta undersöka kattgruppen för att se om man har coronavirus i sin besättning.

Kattens coronavirus infekterar just katter, dvs. människor eller t.ex. hundar smittas inte med detta virus.

Sjukdomsbild vid FIP

FIP, eller felin infektiös peritonit, är en obotlig sjukdom med dödlig utgång. Det är framförallt unga katter som drabbas, hälften av dem som utvecklar FIP är under två år. I kattgrupper kan under en kort tid många katter förloras till följd av sjukdomen.

Katterna på bilden har inget samband med artikeln.  Foto: Cecilia Bengtsson 

FIP kan indelas i två sjukdomsformer: torr form och våt form. Vid så kallad torr form av FIP utvecklas sjukdomssymtomen vanligen under en längre tid (veckor - månader). Vilka symtom katten visar beror på vilka organ som är skadade. Förändringar ses ofta i ögon, hjärna, tarm, njurar och lever. Ofta ses avmagring och katten blir allt tröttare. Febertoppar är inte ovanligt.

Vid våt form av FIP läcker vätska ut i kroppshålor som buk- och brösthåla. Ofta blir katten bukig av vätskan. Om det finns rikligt med vätska i brösthålan får katten svårt att andas. Sjukdomsförloppet är snabbt och katten avlider vanligen inom några dagar eller veckor från det att de första symtomen på våt FIP ses.

Hos de katter som i första hand visar symtom på torr form av FIP utvecklas ofta till slut även våt form av FIP, och en blandning av symtom på både torr och våt FIP är vanligt.

Faktorer som påverkar risken för utveckling av FIP

Ett flertal faktorer påverkar risken för att den enskilda katten utvecklar FIP.

  • Ålder. Hos yngre katter förändras tarmformen av coronavirus lättare till FIP-form. FIP ses därför oftare hos unga katter än hos äldre.
  • Smittryck, antal katter i besättningen. FIP ses mycket oftare hos katter från hushåll med många katter. Katter som lever i en grupp där mycket coronavirus finns, dvs. där smittrycket är högt, har visats löpa en ökad risk för att utveckla FIP. Ensamma utekatter utsätts inte för samma smittryck. Utekatter gräver också ned sin avföring, vilket minskar smittrycket ytterligare.
  • Ärftliga faktorer. Katter kan ärva en ökad känslighet från sina föräldrar, dvs. en ökad risk för att utveckla FIP.

Diagnostik

Katter med FIP kan visa en rad olika symtom och det är ofta svårt att ställa diagnosen FIP hos levande katt, särskilt i tidigt stadium av sjukdomen. En sannolikhetsdiagnos kan ställas med hjälp av kattens symtom och utökade undersökningar som t.ex. blodprover.

Om katten har våt form av FIP kan specifika undersökningar göras av vätska från t.ex. bukhålan. Bland annat kan man med hjälp av så kallad PCR-teknik söka efter coronavirus i vätskan.

I blodprover kan man leta efter antikroppar mot kattens coronavirus. Om man hittar antikroppar vet man att katten är, eller har varit, infekterad med coronavirus. Det går dock inte att säga om det rör sig om tarmformen av coronavirus eller om virus har förändrats till FIP-formen. Man kan alltså inte med hjälp av blodprov få veta om katten kommer att utveckla FIP eller inte.

Fastställande av diagnosen FIP sker som regel genom en obduktion.

Ytterligare information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt eller din kattbesättning. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. Djursjukhus, djurkliniker och veterinärmottagningar finner du i telefonkatalogens gula sidor samt via Internet (www.eniro.se).

På SVAs hemsida www.sva.se finns ytterligare information om Provtagning och åtgärder mot smitta med kattens coronavirus och utveckling av FIP i kattgrupper samt Vanliga frågor och svar om kattens coronavirus och FIP.

På hemsidan finns även informationssidor för veterinärer.

_____________________________________

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.
Publicerad med tillstånd av Ulrika Windahl, avd för häst, hund + katt.

Bilderna har inget med artikeln att göra. Foto: C.Bengtsson

 

Relaterade länkar

Av: Celia

Datum för publicering

  • 2007-03-13
Anmäl
2007-06-13 23:05 #3 av: zignes

Tack Ceilia för den informativa artikeln om FIP. Det finns så mycket missförstånd kring bland annat denna sjukdom så saklig information är nödvändig!   

Hälsningar
Maria

Anmäl
2007-06-13 23:29 #4 av: Celia

Vad roligt att det uppskattas Glad Oftast dyker det ju aldrig upp några kommentarer till sjukdomsartiklarna - det är dock kul att se hur många gånger varje artikel är läst Flört

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.