2007-11-06 11:06 #0 av: Celia

I över 50 år har antibiotika använts inom medicin och veterinärmedicin. I många länder utanför EU används också antibiotika för att öka tillväxt hos djur. Resistens blir allt mer utbrett bland bakterier som orsakar sjukdomar hos människor eller djur.

Antibiotika är en stor grupp viktiga, ibland livräddande läkemedel. De används för behandling av bakteriesjukdomar hos människor och djur. Läkemedlen verkar genom att störa viktiga funktioner hos bakterierna. Bakterierna kan anpassa sig och bli motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika. Från evolutionssynpunkt utövar den sammanlagda användningen av antibiotika ett selektionstryck. Resistenta bakterier uppförökas och sprids i ett kretslopp mellan människor, djur och miljö. Resultatet är att mirakelmedlen gradvis förlorar sin effekt. Konsekvensen är att det blir svårare att behandla sjukdomar.

I över 50 år har antibiotika använts inom medicin och veterinärmedicin. I många länder utanför EU används också antibiotika för att öka tillväxt hos djur. Resistens blir allt mer utbrett bland bakterier som orsakar sjukdomar hos människor eller djur. Få riktigt nya antibiotika kommer ut i handeln. Det är därför viktigt att bromsa utvecklingen av resistens. Antibiotika ska bara användas när det verkligen behövs, spridning av sjukdomar måste minimeras och läget övervakas löpande.

SVA-vet 1/2007
Antibiotikaresistens - en global smitta

Vi har svårt att tänka oss en värld utan verksamma antibiotiska preparat. I drygt 60 år har antibiotika använts för att behandla infektioner, ofta livshotande, hos människor och djur. För den kliniskt verksamme veterinären utgör olika typer av antibiotika kanske det viktigaste medlet i den terapeutiska arsenalen. Ovarsam användning ger dock upphov till resistensproblem, vilket i princip kan göra antibiotika obrukbara.

SVA har under många år arbetat med antibiotikafrågor, både vad gäller mängder som används och resistensproblem. Om Sverige ska kunna behålla en plats i täten i Europa på detta, för djur och folkhälsan så utomordentligt viktiga område, behöver resursbasen stärkas.

Innehåll SVA-vet #1-2007 

 • Antibiotikaresistens smittar
 • Två viktiga program för resistensövervakning
  bland djur
 • Hundar får allt mer antibiotika
 • MRSA - en ny zoonos
 • MRSI - veterinärmedicinens sjukhussjuka
 • ESBL - speciellt resistensproblem som ökar
 • Tiamulinresistens - ett reellt problem
 • Penicillinresistent Pasteurella - hot mot kalvhälsan
 • Resistensbestämning bidrar till träffsäker antibiotikabehandling
 • Enterokocker hos slaktkycklingar kan bli reservoar för resistensgener
 • Antibiotikaresistens är ett terrorhot
 • Antibiotikapolicy - en del av strategin mot resistens
 • Bactrobansalva ska inte användas till djur

Prenumerera

Vill du prenumerera på SVA-vet kostnadsfritt? Skicka oss isåfall ett mejl med dina adressuppgifter.

______________________________________
Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Relaterade länkar

Av: Celia

Datum för publicering

 • 2007-11-06