2009-01-30 12:46 #0 av: Nilla

Kattsnuva är ett samlingsnamn för en grupp virus som kan smitta våra katter. Trots att din katt är vaccinerad, ger detta ej ett hundraprocentigt skydd...

Kattungen på bilden har inget med artikeln att göra.

Katter kan precis som människor smittas av influensa. Människor med nedsatt immunförsvar, äldre och barn drabbas hårdare av virus än vi som är unga och friska. Precis likadant är det för katten. Vuxna katter med god hälsa klarar vanligtvis infektionen bra, men för äldre katter samt för små kattungar, kan smittan bli ödesdiger.

 

Virusgrupper som kan orsaka kattsnuva:

Felint Herpesvirus

Mycket vanligt i större kattpopulationer med symtom som feber, aptitlöshet, rinnande ögon och nos samt ögoninflammation. Vaccinering reducerar symtom, men hindrar inte infektion.

Felint Calicivirus

Symtom i övre luftvägarna. Feber, sår i munnen samt hälta. Smittar via kroppsutsöndringar som hosta och nysningar. Det har på senare tid kommit nya former av virus med högre dödlighet.

 

*Klamydia visar liknande symtom som Herpes och Calici, men är en bakterieinfektion.*

Chlamydofila Felis

Symtom i övre luftvägarna som rinnande ögon och nos. Inflammation huvudsaklingen i ögats bindvävnad. Man bör vara noggrann med hygien, då detta virus kan smitta människa. Kan smitta via vagina och ändtarm vid förlossning. Virus är känsligt för rengöringsmedel, vilket är positivt.

 

Antibiotika?

När det gäller Herpes och Calici ges antibiotika främst för att skydda mot sekundära bakteriella infektioner, för som vi vet måste virus läka ut av sig själv.

 

Viktigt med vätska till sjuk katt/kattunge

En sjuk kattunge behöver minutiös omvårdnad i form av antibiotika, vätska, vila och värme. Näringslösning kan behöva ges subkutant (under huden). Sjuka katter vill varken äta eller dricka och vätskan är ofta livsavgörande. Små kattungar torkar snabbt ut, organen slutar fungera och kattungen kan avlida. Förbered dig på flera dygn av vakande och tempa ofta. Extremt låg temp tyder på att kattungen håller på att ge upp.

Har du svårt att ge din sjuka katt vätska? Se till att komma iväg till veterinären för uppvätskning med dropp.

Har du god kontakt med din veterinär, kan denne kanske delegera droppgivning så att du kan utföra den på egen hand i hemmet. Katten behöver vätska 1 ggr/timme.

Smittvägar & smittbärare

Efter genomgången infektion av just Herpes och Calici, blir många katter kroniska smittbärare, men de flesta slutar efter ett tag att utsöndra virus.

För Calici gäller dock, att katten blir symtomfri smittbärare med virus som inte är vilande. Virus utsöndras konstant i salivet och denna katt kan då utgöra en smittorisk för små kattungar som föds i kattgruppen.

Virus kan utlösas vid stress.

Virus som ligger latent hos smittbärare, kan utlösas vid stress såsom vid kattutställningar, omplaceringar, nya katter i hushållet, flytt etc. Har du otur kan den nya lilla kattungen du just fått hem, utveckla kattsnuvan pg a stressen vid miljöombytet. På vårt forum kan du få tips, råd och stöd.

Har du stort smittryck i din kattgrupp?

Kattsnuva är en kontaktsmitta. Ju fler katter desto högre smittryck. Din katt kan också bli smittad genom att besöka kattutställningar och veterinärkliniker.

Kattungarna har skydd genom modersmjölken, men då det egna immunförsvaret tar över, löper ungarna risk att smittas om det finns en kronisk bärare i kattgruppen. Veterinärerna rekommenderar då vaccination 3 ggr och att den första sprutan ges vid ca 6 veckors ålder.

 

Att våra kattkullar ibland drabbas av något av ovan nämna virus, är nog ganska vanligt. Jag tror dock, att det är något man helst ser stannar innanför katteriets väggar. Hur vanligt är det egentligen?

Har du haft kattungar som drabbats av kattsnuva? Har du mist ungar till följd av kattsnuva?

Kom ihåg att undersökningen är helt anonym och att du inte behöver skriva något i tråden. Ämnet kan gärna diskuteras, men det som är intressant är resultatet av undersökningen och jag hoppas på god uppslutning.

Fakta till detta inlägg har jag hämtat genom att surfa och läsa på nätet bl a på Agria. Jag har sedan skrivit stödord för det jag läst och skrivit en artikel med egna ord och reflektioner. Har jag skrivit några felaktigheter, rätta mig gärna. Bilderna i inlägget är hämtade från Myspace Glittergifs som vanligt. // Nilla

LÄNK TILL UNDERSÖKNING