Artiklar - övriga

Försäkringen kan rädda livet på din katt.

2009-11-23 19:50 #0 av: Nilla

Om din katt blir sjuk eller skadad är chansen att den kan få hjälp mycket stor. Veterinärvården utvecklas snabbt men det gör också kostnaderna. Så det avgörande för om katten ska bli frisk kan vara om du försäkrat katten. Men hur väljer man rätt försäkring?

 

svart_katt.jpg

Text: Åke Steinwall Bild: Eivor Rasehorn

Ja, det finns fyra försäkringsbolag att välja mellan; Agria, If, Sveland och Folksam. Alla bolagen erbjuder veterinärvårdsförsäkringar men uppläggen skiljer sig delvis åt. Agria har gjort om sitt försäkringssystem i år och erbjuder numera en grundförsäkring som man senare kan komplettera med olika tilläggsförsäkringar.
- Vi har tänkt om och skapat en försäkring som passar de flesta kattägare. Att ha en försäkring som täcker precis allt skulle bli för dyrt men i grundförsäkringen kan vi ändå erbjuda det lilla extra som magnetkameraundersökning och skiktröntgen samt plastikkirurgi för att korrigera slemhinnor till exempel vid ögon- och nosproblem, säger Cina Seidefors, PR-ansvarig på Agria.

Agrias tre tilläggsförsäkringar gäller tandvård, rehabilitering och medicin. Agria tandvård ersätter vård av många tandsjukdomar, dock ej FORL.
- Försäkringar ersätter oförutsedda saker och FORL är en alltför vanlig tandsjukdom för att vi ska kalla den oförutsedd. Det är dessutom en kostnadsfråga - ju mer en försäkring täcker, desto mer kostnar den, kommenterar Cina Seidefors.
Agria medicin ersätter receptbelagda mediciner med max 800 kr per självriskperiod. Agria rehabilitering ersätter massage och annan rehabiliterande behandling som veterinären skrivit remiss på. Den försäkringen används oftare av hundägare men även för katter som brutit ben eller drabbats av ledsjukdomar.

Alla de fyra bolagens veterinärvårdsförsäkringar går att teckna från och med att kattungen blivit sex veckor gammal. Agria ger 30 procents rabatt för kattungar som försäkras innan de fyller fyra månader. Även Sveland har en rabatterad juniorförsäkring.
- Det är bra om katten blir försäkrad så tidigt som möjligt. Om katten försäkras innan den fyller fem månader gäller juniorförsäkringens lägre pris i ett helt år. Sedan går den automatiskt över i en vanlig veterinärvårdsförsäkring, förklarar Anders Nilsson på Sveland försäkringar.

kattunge.jpg

FÖRSÄKRING MOT KATASTROFER
Även uppåt finns det en åldersgräns. I tre av de fyra försäkringsbolagen måste katten försäkras innan den fyller sex år (If) eller sju år (Folksam och Sveland). Agria är det enda bolag som nyförsäkrar även äldre katter. Däremot sänks ersättningsbeloppet, liksom hos de andra försäkringsbolagen, successivt efter åtta år. Agria har också sänkt maxersättningen per år - från 60 000 till 50 000 respektive från 30 000 till 25 000 kronor.
- Vi har fortfarande de högsta ersättningsbeloppen i branschen. De senaste åren har veterinärvårdskostnaderna ökat med 27 procent samtidigt som övriga kostnader i samhället ökat med 7,65 procent. Istället för att höja premierna, vilket skulle påverka alla försäkringstagare, har vi sänkt maxbeloppen eftersom det var mycket få som nådde upp till de tidigare maxbeloppen, förklarar Cina Seidefors.
Maxbeloppet anger hur mycket ersättning som kan betalas ut till vården av en katt under ett försäkringsår. Alla bolagen erbjuder åtminstone två olika nivåer, där den nivå som har högre maxersättning också inkluderar fler avancerade behandlingar. Premiekostnaden påverkas också av vilken självrisknivå man väljer. Dock inte hos If.
- Vi har ingen rörlig självrisk. Om vårdkostnaden är låg blir självrisken kännbar men försäkringen är ju främst till för "katastrofer" när vården kanske kostar 20-30 000 kronor, säger Jenny Stenberg på försäkringsbolaget If.

DSC09646.JPG

Självriskperioderna varierar mellan 90 dagar (Sveland) till 125 dagar (Agria). Hos If betalar man alltid 2500 kronor i självrisk men hos de andra bolagen kan man alltså med en högre premie få en lägre självrisk. Till självrisken kommer också 15-25 procent av vårdkostnaden hos alla utom If som erbjuder tre olika typer av veterinärvårdsförsäkringar. Den billigaste täcker bara olycksfall medan mellannivån också ersätter vård vid sjukdom.
- Vi rekommenderar alltid det tredje alternativet som vi kallar VeterinärExtra. Den täcker all normal veterinärvård samt mediciner, rehabilitering och även avlivning och kremering om djuret inte överlever. Även om de flesta väljer denna dyrare men mer heltäckande försäkring är det ganska många som nöjer sig med olycksförsäkringen trots att risken för att katten ska bli sjuk i urinsten är ungefär lika stor som för att den ska skadas i en trafikolycka, förklarar Jenny Stenberg.

Folksams dyrare alternativ kallas Dubbel veterinärvård och ersätter bland annat medicin som ordinerats i samband med behandlingen. Här ingår också rehabilitering som ordinerats av den behandlande veterinären. Magnetkameraundersökning och skiktröntgen ersätts med högst 5000 kronor per försäkringsår.

Loah 2.jpg

DYRARE FÖR RASKATTER
Alla försäkringsbolag utom If ger huskatter billigare premier än raskatter. Hos Folksam är rabatten cirka 33 procent och hos Agria är raskattspremien 20 procent högre. Sveland har tre premiekategorier för olika kattraser. I den dyraste kategorin ingår de sex raserna abessinier, bengal, brittiskt korthår, helig birma samt siames och oriental som har högre skadefrekvens. Därför får deras ägare betala hundra kronor mer i årspremie än ägare till andra raskatter vars årspremie är 705 kronor.
- I den tredje premiekategorin ingår bara huskatter. De har femtio kronor lägre premie eftersom huskatterna, genom att de har en bredare genetisk bakgrund än raskatterna, också är mindre sjuka. Många väljer också en högre självrisk och får därmed en ännu lägre premie, säger Anders Nilsson.
If gör alltså inte skillnad på raser men däremot på kattens kön. If ger tio procents rabatt på hankatternas försäkringspremie. Detta beror på att skadekostnaden i snitt är högre för honkatter som kan drabbas av livmodersinflammationer och tvingas till kejsarsnitt. Agria tänker tvärtom.
- Hankatter har högre skadekostnader än honkatter, bland annat på grund av slagsmål och urinvägsproblem. Därför har vi högre premier för hankatter, förklarar Cina Seidefors från Agria.
Sveland och Folksam gör inte skillnad på könen men det sistnämnda bolaget kräver högre premie av storstadsbor. Monika Karlsson, marknadsansvarig för hund- och kattförsäkringar hos Folksam, förklarar det med att djursjukhusen i storstäderna kan erbjuda dyrare vård.
- I storstäderna utförs undersökningar och behandlingar som veterinärer i andra delar av landet inte kan erbjuda. Därför blir försäkringen dyrare för djurägarna i storstäder där deras djur kan få bättre vård, säger hon.

Loah 4..jpg

I alla veterinärvårdsförsäkringar finns också en rad undantag för behandlingar som inte ersätts. Till exempel undantas behandling som beror på beteendeproblem trots att de är så vanliga idag. Förebyggande behandlingar ersätts inte heller och dit räknas till exempel kastrationer och i de flesta fall tandvård.
Sveland ersätter bara tandskador som orsakats av olyckor, det vill säga utdragning eller annan behandling av avbrutna tänder. If ersätter också olycksskadade tänder och dessutom vård av tandsjukdomen FORL, dock inte för borttagning av tandsten.
- Tandsten kan ju förebyggas genom god tandhygien även om det inte är lätt att borsta tänder på katten, säger Jenny Stenberg på If.

SÄTTER GRÄNS FÖR VÅRDEN
Dagens veterinärvård blir alltmer avancerad och i USA är det till exempel inte ovanligt med långtgående cancerbehandling. Här sätter till exempel Agria stopp och ersätter inte strål- och cellgiftsbehandling mot cancer utan bara operationer för att avlägsna cancertumörer. Sveland har inga undantag för cancerbehandling i sina försäkringsvillkor men Anders Nilsson menar att maxersättningen som ofta är 20 000 kronor sätter gränsen för hur långt behandlingen kan drivas.
- Sedan är det ju en etisk balansgång där vi försöker ha en dialog med både djurägare och veterinärer. Det finns ju veterinärer som vill höja maxersättningen för att de ska kunna testa nya behandlingar och fanatiska djurägare som vill göra vad som helst även om djuret inte har stor chans att bli frisk, menar Anders.
Även på If vill man ha en dialog med veterinären innan man godkänner ersättning för cancervård. Prognosen för att djuret ska tillfriskna måste vara god för att så omfattande ingrepp ska kunna motiveras.
- Vi tycker inte det räcker med att en gammal katt kan överleva några månader eller ett halvår tack vare behandlingen. Då är det bättre för katten att få somna in, tycker Jenny Stenberg.
En komplett undantagslista finns på www.konsumenternasforsakringsbyra.se

En annan orsak till att försäkringsbolagen kan säga nej till ersättning är karenstiden. Alla försäkringsbolag har en karenstid, det vill säga en period efter försäkringstecknandet innan katten kan få ersättning för sjukvården. Försäkringarna täcker inte åkommor som katten redan hade innan den försäkrades men enligt Camilla Bratt, informatör på Konsumenternas Försäkringsbyrå, uppstår det då och då tolkningstvister om när katten egentligen blev sjuk.
- Jag tycker att bevisbördan ligger hos försäkringsbolagen. De måste kunna visa att sjukdomen katten drabbades av redan hade brutit ut när försäkringen tecknades.
Enligt Cina Seidefors är det veterinärmedicinsk erfarenhet som ligger till grund för bedömningen av när en sjukdom påbörjats men hon tillägger att Agria räknar smittotillfället som sjukdomens inledning och alltså får inte en katt som smittats under karenstiden någon ersättning.
- Därför är det så viktigt att uppfödare har försäkringar mot dolda fel så att köparen kan få ersättning om något problem dyker upp efter köpet. Det är också viktigt att köparen tecknar en egen försäkring omedelbart, säger Cina Seidefors.

kl709s21(1).jpg

Även Monica Karlsson på Folksam säger att det är en veterinärmedicinsk bedömning som avgör om sjukdomen brutit ut under karenstiden. Hälsointyg kräver Folksam bara för hittills oförsäkrade raskatter som är äldre än tre år. Anders Nilsson på Sveland betonar att karenstiden endast gäller sjukdomar. Om katten skadas under karenstiden gäller försäkringen. Han tycker inte att det vore bättre om försäkringsbolagen krävde friskintyg från en veterinär innan försäkringen tecknades.
- Det skulle bli dyrare och säkert leda till att färre katter blev försäkrade. Den som försäkrar en katt måste ju fylla i en hälsodeklaration på heder och samvete och karenstiden är ju ett skydd för våra övriga kunder så att inte oärliga personer medvetet försäkrar sjuka djur.

kl709liten.jpg

Artikeln är publicerad med tillstånd av tidningen Kattliv och Åke Steinwall. Bilden du ser bredvid visar nya numret som är ute i butik nu. Vill du prenumerera på tidningen, så kan du klicka på bilden för att komma till Tidningen Kattlivs hemsida.

Bilder från artikel, Fotoakuten, samt ur Nillas privata fotoalbum.

* Bilden på startsidan hjälper till att göra vårt forum lite extra mysigt inför advent och jul. (levande ljus) Jag har smugit in den där och den hör egentligen inte ihop med artikeln. Oskyldig

 

 

 

 

 

Anmäl
2009-11-23 21:19 #1 av: kattguld

Tack för en bra sammanställning. Jag ska lusläsa den.

Kanhända har jag redan den bästa kattförsäkringen för mig. If VeterinäExtra. Så mina raskatter kostar alltså inte mer för det de inte är bonnisar. Att de ersätter FORL var också intressant att få veta. Nå, än har jag faktiskt inte fått ut något från If, trots vårt flerkattshushåll  - de har ju som också påpekas i artikeln den också högsta självrisken.

Anmäl
2009-11-23 21:32 #2 av: Nilla

Jag har mina försäkringar hos Agria, men känner att jag behöver titta över dem vid tillfälle. Jag har liv, veterinär och avelsförsäkringar på katterna, men det kanske inte heter så längre. Agria har ju ändrat en del.

Anmäl
2009-11-24 22:32 #3 av: hoffens

Jag har Folksam har haft det i alla år och är nöjd.

Vackra katter speciellt siamesen-

Anmäl
2009-11-25 08:43 #4 av: Nilla

#3 Mm...det är Kajsa. Ocicaten borde kanske Kattguld känt igen? Loah! Oskyldig

Anmäl
2009-11-26 08:41 #5 av: kattguld

Nej men är det Loah. Oj, vad han har växt till sig, han var ju alltid lite av den "fula ankungen" av dina tre ocicatgossar! Skäms

Nå, nu blev det en svan Skrattande. Jag ser mer Zelda (hennes grymma min) än Toble i honom?

Anmäl
2009-11-26 10:19 #6 av: Nilla

#5 Jo, han är nog mer lik mor sin. Kyss

 

Anmäl